Bỏ lương cơ sở, các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh thế nào?

Thực hiện chính sách cải cách tiền lương, từ ngày 1/7/2024 sẽ không còn mức lương cơ sở. Do đó, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất các quy định hiện hành về chế độ, trợ cấp gắn với mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh theo hướng quy định bằng số tiền mặt.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, liên quan đến tác động của việc không còn mức lương cơ sở, khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mới nhất, đã đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành về chế độ, trợ cấp bảo hiểm xã hội gắn với mức lương cơ sở.

Việc sửa đổi theo hướng, quy định bằng số tiền cụ thể, tức là bằng với mức tuyệt đối được tính trên mức lương cơ sở hiện hành đồng thời quy định các mức này được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đề xuất này trên cơ sở, đó là tới đây khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27- NQ/TW từ ngày 1/7/2024 sẽ không còn mức lương cơ sở và để không gây xáo trộn về mức hưởng so với quy định hiện hành; tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Cũng theo Bộ LĐTBXH, trong trường hợp cần thiết, không quy định theo số tiền tuyệt đối thì phải sử dụng một căn cứ khác thay thế cho mức lương cơ sở.

Bỏ lương cơ sở, các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh thế nào?
Ảnh minh họa.

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, hiện các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội đang được tính theo mức lương cơ sở, như: Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở; mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở; mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự kiến các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ không còn tính theo lương cơ sở nữa, mà được điều chỉnh bằng số tiền tuyệt đối.

Theo đó, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày được đề xuất bằng 540 nghìn đồng; mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cho mỗi con là 3,6 triệu đồng; mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 540 nghìn đồng; mức trợ cấp mai táng bằng 18 triệu đồng…

Bộ LĐTBXH cũng cho biết, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ sẽ cùng với các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Xã hội để tiếp tục rà soát, chỉnh lý hoàn thiện đối với các nội dung có liên quan tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Cũng liên quan đến việc xử lý mối quan hệ giữa thực hiện cải cách chính sách tiền lương và một số quy định trong dự thảo Luật, Bộ cho hay, đã đề xuất phương án kèm theo các đánh giá tác động gửi Bộ Nội vụ tổng hợp chung.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến, hoàn thiện văn bản báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, để báo cáo Bộ Chính trị về các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tác động khi cải cách tiền lương đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.

P.Diệp