Bố trí đủ vốn để hoàn thành các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm thành phố

Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo, đối với đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn thực hiện rà soát bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các chỉ đạo của trung ương, thành phố có liên quan.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 788/TB-UBND kết luận của UBND Thành phố tại phiên họp xem xét, cho ý kiến về đề xuất phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố.

Trước đó, ngày 29/8/2023, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì phiên họp UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến về đề xuất phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố trình tại kỳ họp chuyên đề (tháng 9/2023) của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.

Căn cứ nội dung cuộc họp, UBND Thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo về nguồn vốn để thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát kỹ danh mục đầu tư các dự án để tham mưu điều chỉnh, điều hòa vốn cho các dự án theo đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên, bảo đảm nguồn lực và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn và hằng năm của Thành phố.

Bố trí đủ vốn để hoàn thành các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm thành phố
Ảnh minh họa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát các nguồn lực đầu tư (trong đó có nguồn tăng thu, thưởng vượt thu dự kiến 4.200 tỷ đồng, nguồn vốn thu hồi đã nộp ngân sách khoảng 552 tỷ đồng theo đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4596/STC-QLNS ngày 8/8/2023, nguồn cải cách tiền lương…) để tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bổ sung vào kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp thiết, có nhu cầu bố trí vốn triển khai thực hiện ngay trong năm 2023; nghiên cứu khả năng huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công.

Sở Tài chính phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá tính khả thi của các nguồn lực đầu tư công cấp huyện (đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất) làm cơ sở tham mưu, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách cấp thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho dự án cấp huyện, tránh bổ sung cho các địa phương không bảo đảm cân đối đủ vốn đối ứng để thực hiện dự án theo tiến độ yêu cầu, để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản.

Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND Thành phố chỉ đạo, đối với đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn thực hiện rà soát bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các chỉ đạo của trung ương, thành phố có liên quan.

Cụ thể, bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có), hoàn trả ngân sách các cấp, bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, cho các dự án chuyển tiếp có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của Thành phố… trước khi xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư.

Đối với đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn: Yêu cầu làm rõ lý do đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 đối với từng dự án (đặc biệt đối với các dự án không thực hiện đúng cam kết, đề xuất điều chỉnh giảm liên tiếp tại các kỳ họp HĐND Thành phố, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố), đánh giá cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị liên quan trong việc chậm triển khai, không đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Trên cơ sở đó không đề xuất giảm vốn làm kéo dài thời gian thực hiện đối với trường hợp chưa áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (các dự án trọng tâm, trọng điểm, dự án chuyển tiếp đã xác định hoàn thành trong năm 2023).

Bên cạnh đó, rà soát các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 nhưng chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện (9 dự án) để xem xét cắt giảm, điều chuyển vốn sang các dự án, nhiệm vụ khác có đủ điều kiện bố trí theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/bo-tri-du-von-de-hoan-thanh-cac-du-an-quan-trong-quoc-gia-trong-diem-thanh-pho-160093.html