Bộ Văn hoá yêu cầu giám sát chặt chẽ các lễ hội lớn, tập trung đông người

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) vừa có các văn bản đề nghị một số địa phương có lễ hội lớn, trọng điểm cần giám sát chặt chẽ đối với lễ hội tập trung đông người.

3293374107384155909627212817172295322535654n-16755691669031606662802.jpg

Lễ hội Khai Ấn Đền Trần Nam Định được tổ chức vào dịp đầu xuân. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Dịp đầu xuân sẽ có nhiều lễ hội lớn, tập trung đông người, vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu những lễ hội này cần giám sát chặt chẽ như: Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); lễ hội Cướp Phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn) trên địa bàn Hà Nội; lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định), lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản) trên địa bàn tỉnh Nam Định; lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) tại Hải Phòng…

Yêu cầu này nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương, bảo đảm công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2024 diễn ra an toàn, tiết kiệm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại các văn bản, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) nêu rõ, nhằm đảm bảo công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2024 diễn ra an toàn, tiết kiệm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ VHTT&DL, đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ; Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc; Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định; Sở VHTT TP. Hải Phòng; Sở VHTT TP. Hà Nội tập trung triển khai tăng cường tổ chức các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội nhằm thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29. 8. 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15.12. 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 5833/BVHTT&DL-VP ngày 29.12.2023 của Bộ VHTT&DL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và các văn bản khác liên quan.

“Bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; thực hiện các giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển…”, Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh.

Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định; thành phố hải Phòng và Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ lễ hội tập trung đông người trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.

Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh các địa phương phải bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; thực hiện giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển… Các địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những vi phạm, hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Văn bản nêu rõ: Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh./.

Việt Thương

Bộ Văn hoá yêu cầu giám sát chặt chẽ các lễ hội lớn, tập trung đông người (nguoihanoi.vn)