Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt cấp trên trực tiếp cơ sở

Buổi tập huấn được tổ chức với mục đích củng cố và bồi dưỡng bổ sung kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trước yêu cầu mở rộng hội nhập quốc tế.

Sáng nay (16/8), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn, cập nhập kiến thức công tác công đoàn dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt cấp trên trực tiếp cơ sở. Dự và làm giảng viên cho lớp tập huấn có đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tham dự buổi tập huấn có 240 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khu vực miền Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra).

Chương trình tập huấn được thực hiện theo Kế hoạch số 184/KH-TLĐ, ngày 29/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2022. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức 5 lớp tại 3 miền (Bắc, Trung, Nam) và đây là lớp đầu tiên được khai mạc.

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt cấp trên trực tiếp cơ sở
Các học viên tham dự buổi tập huấn cập nhập kiến thức công tác công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Buổi tập huấn được tổ chức với mục đích củng cố và bồi dưỡng bổ sung kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trước yêu cầu mở rộng hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và chủ trương mới của Đảng với phản ánh tình hình thực tiễn, nhằm nhận diện đúng những vấn đề đặt ra về hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu mới.

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chủ chốt cấp trên trực tiếp cơ sở
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt các nội dung chuyên đề tại buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày (16-17/8). Theo đó, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở sẽ được các báo cáo viên truyền đạt những nội dung như: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam và định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn trong tình hình mới; một số kỹ năng lãnh đạo trong hoạt động công đoàn; các quy định mới về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; một số nội dung đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và yêu cầu đổi mới tư duy đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình mới; Công đoàn tham gia tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lương Hằng