Bước phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp huyện Gia Lâm

Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm lần thứ nhất thành công tốt đẹp đã mở ra thời kỳ phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp huyện Gia Lâm, hòa nhịp cùng Thủ đô và đất nước trong thời kỳ hội nhập và xu thế phát triển huyện Gia Lâm trở thành Quận.

Ngày 10/12, Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trang trọng tại hội trường Huyện ủy Gia Lâm với sự tham gia của 62 đại biểu chính thức.

Bước phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp huyện Gia Lâm
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền (thứ 4 từ phải qua) thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo báo cáo, địa bàn huyện Gia Lâm hiện có 4.185 doanh nghiệp và hơn 4200 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký trên 83.000 tỷ đồng. Trong 11 tháng đầu năm 2022, toàn Huyện có hơn 500 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng lên.

Bình quân hàng năm, các doanh nghiệp đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động. Tính riêng năm 2022, các doanh nghiệp của huyện Gia Lâm đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 2.400 tỷ đồng.

Phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, các doanh nghiệp huyện Gia Lâm đã có đóng góp lớn về tài chính cho công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là những hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền gần 6 tỷ đồng. Ủng hộ Quỹ khuyến học – khuyến tài các cấp 3,3 tỷ đồng; ủng hộ vào Quỹ phòng, chống Covid-19 của huyện và Thành phố hơn 10 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lũ gần 12 tỷ đồng…

Với sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, kinh tế – xã hội của huyện Gia Lâm ngày càng phát triển và duy trì ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững. Năm 2022, huyện Gia Lâm hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao và 20/21 chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao.

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý tăng 10,52%, bằng 2,28 lần mức tăng trưởng của năm 2021. Công tác tài chính ngân sách được tập trung chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng qui định. Huyện Gia Lâm tự đảm bảo cân đối ngân sách được UBND Thành phố giao năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.100 tỷ đồng, bằng 101,5% dự toán Thành phố và Huyện giao, bằng 182,5% năm 2021. Đặc biệt, ngày 11/10/2022, Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm chính thức được thành lập.

Bước phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp huyện Gia Lâm
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng ghi nhận, đánh giáo cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng đề nghị Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm cùng các doanh nghiệp trên địa bàn, trong nhiệm kỳ 2022- 2027 cần tập trung căng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, qui định của pháp luật, Điền lệ, Quy chế hoạt động của Hội tới toàn thể các hội viên và người lao động trong các doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Hội cần quan tâm chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, người lao động; tập hợp, đoàn kết và phát triển hội viên; thúc đẩy sự phối hợp, hỗ trợ, trao đổi, hợp tác giữa các hội viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khắn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Bước phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp huyện Gia Lâm
Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Lãnh đạo huyện Gia Lâm cũng đề nghị mỗi doanh nghiệp cần đề cao hơn nữa đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, có trách nhiệm cao với người lao động và cộng đồng, xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, doanh nhân Gia Lâm tự lực, tự cường, nặng động, sáng tạo, hào sảng, giàu bản sắc Việt Nam, thượng tôn pháp luật, trọng chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua Điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2022 – 2027 đồng thời bầu 19 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2022- 2027.

 

Với tôn chỉ, mục đích “Đoàn kết- Chia sẻ- Phát triển”, Hội Doanh nghiệp huyện Gia Lâm tập trung tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và cả nước. Trong nhiệm kỳ 2022- 2027, Hội doanh nghiệp huyện Gia Lâm phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và huyện; hằng năm kết nạp mới từ 10 đến 15 hội viên; 100% hội viên được hỗ trợ chuyển đổi số; 50% hội viên được tham gia sàn thương mại điện tử… góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mạnh về số lượng, nâng cao về chất lượng.
Phạm Diệp