Cách làm hay trong thực hiện quy ước tổ dân phố

Thực hiện các quy định của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, UBND quận Tây Hồ đã ban hành quyết định công nhận 108/108 bộ quy ước tổ dân phố của 8 phường trên địa bàn. Trong đó có nhiều cách làm hay, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quảng An (quận Tây Hồ) và người dân thực hiện công trình “Đoạn đường xanh – sạch – đẹp – nở hoa”.

Với dân số lên tới hơn 167.000 người, 44.370 hộ dân, quận Tây Hồ đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Việc xây dựng quy ước tổ dân phố nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và xử lý các nhiệm vụ phát sinh tại địa phương đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Xuất phát từ thực tế này, 8/8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã xây dựng quy ước tổ dân phố và gắn việc thực hiện với triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) Phạm Xuân Đức cho biết, những năm qua, phường đã xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đồng thời gắn với thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị và trường học văn hóa. Các đám cưới trên địa bàn phường đều thực hiện đúng quy ước tổ dân phố, thông qua vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và có nhiều chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, không nặng nề đòi hỏi về lễ vật…

Ông Chu Hữu Hồng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) cho biết, thông qua việc xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở tổ dân phố số 4 đã góp phần gìn giữ và phát huy những thuần phong mỹ tục của địa phương, đề cao chuẩn mực đạo đức và tập quán tốt đẹp của dân tộc; hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tiến bộ, tương thân tương ái.

Tại tổ dân phố số 11, phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), việc thực hiện quy ước tổ dân phố lại gắn với việc tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ dân phố số 11 cũng đã xây dựng mô hình “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp”, “Tổ dân phố không có tệ nạn xã hội”, “Tổ dân phố xóa đói giảm nghèo” theo đúng những quy ước đã được đề ra.

Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 9, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) Nguyễn Hữu Đức cho biết, các hội viên cựu chiến binh thuộc tổ dân phố đã gắn việc thực hiện quy ước tổ dân phố với xây dựng mô hình “Tuyến phố cựu chiến binh phối hợp tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn minh đô thị”. Qua đó, đã tu bổ, chỉnh trang cảnh quan đô thị trên tuyến phố Nguyễn Đình Thi, giữ vệ sinh, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng đường, tranh giành khách để kinh doanh như trước đây.

Trong khi đó, tại tổ dân phố 1 phường Quảng An (quận Tây Hồ), việc thực hiện quy ước tổ dân phố lại gắn với phát huy truyền thống khuyến tài. Trong quy ước của tổ dân phố số 1 đã hướng tới việc phát huy thuần phong mỹ tục, xóa bỏ thủ tục lạc hậu và đặc biệt là phát triển sự nghiệp giáo dục. Thông qua việc thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, tổ dân phố đã xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, qua đó động viên, giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; đồng thời tổ chức tặng quà cho những học sinh giỏi, thi đỗ đại học…

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương, thời gian qua, 8/8 phường trên địa bàn quận đã xây dựng và triển khai thực hiện quy ước tổ dân phố gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng “phường văn hóa”, phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh”… và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phát huy những kết quả đạt được trong việc xây dựng và triển khai thực hiện quy ước tổ dân phố, thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.

Hương Ly

Cách làm hay trong thực hiện quy ước tổ dân phố – Nhịp sống Hà Nội (hanoimoi.com.vn)