Cải tạo, xây mới chung cư cũ rất cần sự đồng thuận của Nhân dân

Thực hiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị công khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại 3 khu tập thể tại địa bàn 3 phường Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên và vùng phụ cận.

Rõ ràng từng quy trình

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn, thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND Thành phố; Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, các quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 22/9/2023; số 5060/QĐ-UBND ngày 6/10/2023; số 4752/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND Thành phố phê duyệt dự toàn kinh phí thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng lại các khu tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên và vùng phụ cận, cùng các bước theo quy trình Luật quy hoạch đô thị 2009, UBND quận Đống Đa đã tổ chức các hội nghị công khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại 3 khu tập thể: Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên và vùng phụ cận.

Các hội nghị đều có sự tham gia chỉ đạo đồng bộ của đại diện các Ban xây dựng Đảng Quận ủy, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội quận, các phòng, ban, đơn vị chức năng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cấp ủy, các Tổ trưởng, tổ phó dân phố và đại diện toàn bộ các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư thuộc phạm vi ranh giới lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 của 3 khu tập thể: Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên và vùng phụ cận.

Cải tạo, xây mới chung cư cũ rất cần sự đồng thuận của Nhân dân
UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo các khu tập thể cũ.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhằm cụ thể hóa các kế hoạch của UBND Thành phố về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; về tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố – đợt 1, triển khai phù hợp thực tế trên địa bàn quận Đống Đa.

Trong đó, UBND quận Đống Đa đã phối hợp với các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và xây dựng, triển khai kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 12/12/2024 về tổ chức thực hiện lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư trên địa bàn quận Đống Đa.

Trong kế hoạch này, quận Đống Đa lập nhiệm vụ, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phục vụ tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu. Phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị, nhằm đảm bảo sự an toàn, tính mạng và tài sản của người dân, nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại, bền vững.

Tại các hội nghị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đã được thông tin và nghe báo cáo tóm tắt 4 nhiệm vụ đã, đang tổ chức thực hiện theo Đề án, Kế hoạch chuyên đề của Thành phố. Cụ thể, thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ cấp quận và cấp phường với thành viên là các ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội để tạo sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Cải tạo, xây mới chung cư cũ rất cần sự đồng thuận của Nhân dân
Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, thông tin về việc triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Biên tập, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, kế hoạch, tài liệu về công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; tổ chức tập huấn, công khai phổ biến, tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình thuộc các khu tập thể, chung cư cũ.

Ngoài ra, thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư. Trên địa bàn quận có 12 khu chung cư (quy mô > 2ha) và 45 nhà chung cư đơn lẻ; đã hoàn thành công tác kiểm định 316 nhà chung cư (đạt 65%) và tiếp tục hoàn thành công tác kiểm định trong năm 2024, 2025. Phối hợp các Sở kiểm tra, rà soát các quy định, xác định phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các nhà tập thể, chung cư cũ và vùng phụ cận.

Đảm bảo tính công khai, minh bạch

Thông tin thêm về hiện trạng của 3 khu tập thể (Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên), Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, khu tập thể Kim Liên với 44 nhà chung cư cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn năm 1960, với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 32,8ha.

Còn khu tập thể Trung Tự với 29 nhà chung cư được xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn năm 1972, với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 11,7ha, thuộc địa giới hành chính của 2 phường (Trung Tự và Phương Liên). Khu tập thể Khương Thượng với 18 nhà chung cư cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng giai đoạn năm 1975, với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch 6,4ha, thuộc địa giới hành chính của 2 phường (Trung Tự và Khương Thượng).

Quận Đống Đa: Công khai lấy ý kiến với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo các khu tập thể cũ
Sau hơn 60 năm sử dụng, các khu tập thể đều đã xuống cấp.

Các khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng có thời gian sử dụng trung bình 50 – 60 năm. Các công trình nhà chung cư cũ đã xuất hiện các hư hỏng 1 số vị trí kết cấu chịu lực; các khu vực xuống cấp tại tầng mái, tầng 1; các bộ phận cơi nới phía trước, phía sau gây ảnh hưởng đến công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông; điều kiện đảm bảo phòng chống cháy nổ không đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Thực hiện Luật Quy hoạch đô thị 2019 và nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quận Đống Đa đã xây dựng và tổ chức công khai nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo xây dựng lại các khu tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Kim Liên và vùng phụ cận. Đây là bước đầu trong công tác lập quy hoạch, xác định các yêu cầu, nội dung nghiên cứu.

Tại các hội nghị công khai và gửi phiếu đóng góp ý kiến, đa số các ý kiến đều nhất trí, thống nhất và một số đại biểu mong muốn sớm được cải tạo lại các khu tập thể để góp phần xây dựng quận Đống Đa thêm khang trang, sạch đẹp.

Cải tạo, xây mới chung cư cũ rất cần sự đồng thuận của Nhân dân
Người dân đóng góp ý kiến về việc cải tạo lại các khu tập thể cũ.

Nhất trí với chủ trương cải tạo lại nhà chung cư cũ, ông Nguyễn Hữu Vượng, nhà D5 khu tập thể Trung Tự, cho ý kiến: “Trước đây khu tập thể Trung Tự đã có thông tin cải tạo, lãnh đạo Thành phố thời điểm đó đã về kiểm tra thực tế, tuy nhiên do vướng mắc của các hộ dân tầng 1 nên kéo dài đến bây giờ. Chúng tôi mong muốn thời điểm hiện nay, các cơ quan chức năng sẽ quyết tâm để có thể sớm xây dựng, cải tạo lại khu tập thể Trung Tự”…

Sau khi nghe các ý kiến tại hội nghị, các phòng, ban, UBND quận đã giải đáp trực tiếp và sẽ tiếp nhận thông tin, ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định. Hiện, toàn bộ các phiếu lấy ý kiến, ranh giới lập quy hoạch, nhiệm vụ lập quy hoạch đều đã được Ban quản lý Dự án quận Đống Đa niêm yết công khai tại tại trụ sở UBND quận và các phường.

UBND các phường cũng sẽ gửi phiếu lấy ý kiến đến từng tổ dân phố, cơ quan đơn vị, đại diện cộng đồng dân cư để lấy ý kiến đóng góp. Ngoài ra, Ban quản lý dự án Quận Đống Đa cũng đã tạo mã QR để các tổ chức, cơ quan, công đồng nhân dân tra cứu trên công thông tin điện tử của UBND quận theo link: http://dongda.hanoi.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của các phường, thời gian niêm yết là 30 ngày.

Tuấn Dũng