Cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt văn hóa công sở

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” được quận Bắc Từ Liêm triển khai sâu rộng, đạt kết quả cao.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, ngay từ đầu năm, 100% đơn vị thuộc và trực thuộc quận và toàn thể CBCCVC, người lao động đã tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung tiêu chí của phong trào.

Từ các tiêu chí đề ra, đội ngũ CBCCVC, người lao động trên địa bàn tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực thi công vụ; tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, hàng ngày trên mọi lĩnh vực công tác.

Qua đó, tạo môi trường làm việc ngày càng văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt văn hóa công sở
Cán bộ phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và nơi công cộng của CBCCVC và người lao động còn được thể hiện bằng những kết quả đáng khích lệ như: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn luôn đạt 100%; thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thành phố.

Nhiều cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm được tổ chức và công dân đánh giá tốt, khen ngợi thể hiện trong sổ góp ý cũng như phiếu khảo sát đánh giá về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đạt trên 90%…

Nhờ việc triển khai một cách sâu rộng, có lộ trình cụ thể, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVC và người lao động trên địa bàn đã trở thành thói quen. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc quận niêm yết Quy tắc ứng xử tại trụ sở làm việc, niêm yết Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.

Nhiều đơn vị trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả các mô hình Quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động như: Phòng Văn hóa và Thông tin quận tổ chức hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử” từ cấp quận đến cơ sở, với sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ và nhân dân 181 tổ dân phố trên địa bàn; tham gia “Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu Thành phố” đạt giải Nhì.

Phòng Nội vụ quận tích cực trong công tác tham mưu thực hiện Đề án của Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ; tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện mô hình thi đua “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng”.

Công an quận đã triển khai “Mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện nhường nhịn khi có va chạm trên đường” với nội dung tuyên truyền giúp người dân tự giác chấp hành luật giao thông, có thái độ, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện khi tham gia giao thông, cấp cứu người bị nạn, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông tới cơ quan công an, đi đúng luật giao thông, nhường nhịn khi có va chạm trên đường,… Từ đó, ý thức, trách nhiệm của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã hình thành những chuẩn mực văn hóa, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, quyết tâm xây dựng con người Bắc Từ Liêm thanh lịch, văn minh.

Lê Thắm