Cán bộ, đảng viên cần được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề thời sự

Việc cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên rất quan trọng, đặc biệt là với những vấn đề “nóng”, phức tạp. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho rằng, khi được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, cán bộ, đảng viên sẽ là người tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân, định hướng tư tưởng, định hướng dư luận.

Tại Hội nghị của Thành ủy Hà Nội, ngày 8/5, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã phát biểu tham luận với chủ đề: “Việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố thực hiện tuyên truyền về công tác phát triển đảng viên, triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; Kết quả và giải pháp thực hiện của Ban Biên tập “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ Thành phố trong thời gian tới”.
Cán bộ, đảng viên cần được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.

Theo đồng chí Phạm Thanh Học, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng trực thuộc luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị báo cáo viên Thành phố, định hướng tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; nắm tình hình dư luận nhân dân; hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; chỉ đạo thông tin kịp thời, phù hợp trong hệ thống Tuyên giáo, trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố; đăng tin, bài trên: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố, Bản tin “Thông tin nội bộ”, “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã cùng với Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với gần 40 cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, chỉ đạo 8 cơ quan báo chí Hà Nội xây dựng chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền qua nhiều hình thức như: Định hướng báo chí tuần; giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí tháng…

Từ tháng 10/2022 đến nay, đã có hơn 4.500 bài viết về Đề án số 20-ĐA/TU. Trong đó, tập trung nhấn mạnh vào một số nội dung: Công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; công tác phát triển đảng viên mới trong khối học sinh, sinh viên, khối doanh nghiệp ngoài nhà nước… qua đó, góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về ý nghĩa, vai trò của công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới cho từng đối tượng cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp.

Đáng chú ý, đồng chí Phạm Thanh Học cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quán triệt, phổ biến, triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong triển khai, tổ chức thực hiện để cán bộ, đảng viên nắm được mục đích ứng dụng, hiểu rõ được các tính năng, tiện ích mà phần mềm mang lại cũng như cách thức khai thác và sử dụng phần mềm. Đến nay, có hơn 2,1 triệu cán bộ, đảng viên đã truy cập phần mềm.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, từ khi triển khai đến nay, toàn Thành phố đăng tải gần 31 nghìn tin, bài (trong đó cấp Thành phố đăng tải 3,6 nghìn tin, bài; các Đảng ủy trực thuộc và cấp cơ sở đăng tải hơn 27 nghìn tin bài). Thông tin được đăng tải chính xác, kịp thời, tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Trung ương, Thành phố; công tác xây dựng Đảng, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; các chính sách quan trọng, công tác an sinh xã hội…

“Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Trang Thông tin điện tử tổng hợp “Sổ tay đảng viên điện tử” đã cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng bởi chỉ khi đảng viên nắm chắc, hiểu đúng các chủ trương, quan điểm chỉ đạo thì việc triển khai thực hiện mới đạt hiệu quả. Đây cũng là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, cung cấp thông tin tới các tầng lớp nhân dân”, đồng chí Phạm Thanh Học bày tỏ.

Cán bộ, đảng viên cần được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác
Quang cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phát triển của mạng xã hội, rất nhiều thông tin không chính thống, không chính xác được đưa lên hằng ngày, hằng giờ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, những thông tin báo Đảng và các bản tin nội bộ đã góp phần định hướng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đảng viên; nêu cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng và trong xã hội.

Các chức năng cung cấp tin tức, văn kiện, tư liệu, các văn bản mới của Trung ương, của Thành phố trong phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đã tạo bước đột phá trong việc mở rộng hình thức, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố, qua đó giúp đảng viên tiếp cận, nắm bắt các thông tin kịp thời, chính xác.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hoạt động hiệu quả của “Sổ tay đảng viên”, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề xuất 3 giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nề nếp, bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến từng đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong triển khai, tổ chức thực hiện, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của cấp ủy Đảng, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung hoạt động; thường xuyên rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban biên tập phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của các cơ quan đơn vị.

Hoàng Phúc