Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 16/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Nguyên Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố; cán bộ, công chức, nhân viên đang làm việc tại Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các Ban LĐLĐ Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 04 Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh hội nghị

Trong đó, đồng chí Đào Tiến Dũng đi sâu giới thiệu, phân tích kỹ về Nghị quyết số 21-NQ/TW và nhấn mạnh, Nghị quyết tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị, sau hội nghị, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận và các đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, học tập, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa văn kiên Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống cũng như đưa việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ cơ quan.

Trong đó, đồng chí Phạm Bá Vĩnh lưu ý các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận và các đảng viên đặc biệt quan tâm, vận dụng nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, nhất là đối với vấn đề phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

“Đề nghị các Chi bộ, đảng bộ bộ phận quan tâm có những giải pháp thực hiện đủ chỉ tiêu về phát triển Đảng nhưng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng, không làm nhanh, làm ẩu. Đồng thời, các Chi bộ tiếp tục quan tâm duy trì việc sinh hoạt Chi bộ thường kỳ trước ngày 10 hàng tháng, quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo từng quý”- đồng chí Phạm Bá Vĩnh chỉ đạo.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-146159.html