Cần chính sách linh hoạt để Hà Nội chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được chỉnh lý theo hướng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền bố trí phương án tái định cư cho các hộ dân, căn cứ trên số lượng căn hộ được xác định trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 9/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 31 ngày 14/3, và ý kiến của Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội nghị lần thứ 5 ngày 26/3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; quản lý, sử dụng không gian ngầm trong dự thảo Luật.

Theo Báo cáo tại cuộc họp, về tái thiết đô thị, khoản 6, Điều 20 được đề xuất chỉnh lý thành: “Trường hợp không lựa chọn được chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở thì UBND thành phố Hà Nội có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi thống nhất nội dung dự án với các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất và được từ 2/3 tổng số chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất trong phạm vi ranh giới dự án trở lên đồng thuận. Số tiền thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất được phân bổ trên cơ sở diện tích nhà ở, đất ở hợp pháp cho từng chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng đất theo phương án bồi thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Cần chính sách linh hoạt để Hà Nội chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Về phát triển nhà ở, Điều 29 bổ sung 1 khoản, cụ thể: Việc phát triển nhà ở tái định cư thực hiện trên nguyên tắc: UBND thành phố Hà Nội có thẩm quyền bố trí phương án tái định cư cho các hộ dân căn cứ trên số lượng căn hộ được xác định trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở quy định tại điểm a khoản này, có trách nhiệm bán nhà ở cho các hộ dân thuộc đối tượng tái định cư do UBND Thành phố thông báo trước khi bán cho các đối tượng theo quy định.

Đến thời điểm các dự án quy định tại điểm a khoản này đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, mà UBND Thành phố không có nhu cầu bố trí tái định cư thì chủ đầu tư được thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng khác theo quy định. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định chi tiết khoản này.

Theo Thành phố, việc đề xuất chính sách linh hoạt trong dự thảo Luật để Thành phố chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn với nhu cầu tái định cư ngày càng lớn, do phát triển các công trình hạ tầng khung (giao thông, môi trường, xử lý nước thải…) và nâng cấp đô thị từ huyện lên quận.

Cần chính sách linh hoạt để Hà Nội chủ động tạo lập quỹ nhà tái định cư
Toàn cảnh cuộc họp.

Đồng thời khi thực hiện biện pháp tạo lập quỹ nhà tái định cư theo chính sách này, sẽ giảm đáng kể gánh nặng cho ngân sách Thành phố trong việc đầu tư phát triển mới các dự án nhà tái định cư.

Về quản lý, sử dụng không gian ngầm, Điều 19 quy định, thành phố Hà Nội thống nhất quản lý toàn bộ không gian xây dựng ngầm theo phân cấp, theo phân lớp độ sâu. Chính phủ quy định phân lớp độ sâu không gian ngầm để quản lý, quy định độ sâu cho phép khai thác sử dụng và độ sâu cần được cấp phép sử dụng.

UBND Thành phố quy định việc thu tiền sử dụng không gian ngầm. Cùng với đó, tiếp thu, chỉnh lý và bổ sung các nội dung phù hợp với quy định tại Luật Phòng thủ dân sự và Luật Quốc phòng, theo hướng khuyến khích nghiên cứu xây dựng công trình ngầm đáp ứng yêu cầu tham gia phòng thủ dân sự và mục đích quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cho rằng, các nội dung về quản lý, sử dụng không gian ngầm, cơ bản đã thống nhất, song cần tính toán về nguyên tắc phân lớp độ sâu và nên để Chính phủ quy định nội dung này.

“Quy định theo hướng từng khu vực có độ nông sâu bao nhiêu, phụ thuộc địa chất, tôi nghĩ là khó. Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hầu hết các nước phân chia không gian ngầm làm 3 tầng, chúng ta có thể tham khảo”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói.

Kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, Thành phố sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời yêu cầu một số sở, ngành của Hà Nội tiến hành đánh giá tác động một số nội dung tại dự thảo Luật để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện, đảm bảo phù hợp, khả thi.

Phương Thảo