Cần đầu tư các dự án, công trình văn hóa có trọng tâm, không dàn trải

Ngày 4/10, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Thường Tín về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội (khoá XVII).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản – Phó Trưởng đoàn giám sát tham dự.

Báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045″, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, Thường Tín có hệ thống quần thể di tích lịch sử văn hóa với 462 công trình tôn giáo và tín ngưỡng, với 61 di tích cấp quốc gia, 65 di tích cấp thành phố. Trong đó, nhiều di tích nổi tiếng như chùa Đậu; đền, bến Chương Dương; nhà thờ Nguyễn Trãi… Đồng thời trên địa bàn huyện có hàng trăm lễ hội, với nhiều lễ hội tiêu biểu, đặc sắc.

Cùng với việc cụ thể hóa hai chương trình, nghị quyết quan trọng trên của Thành ủy, Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình công tác trọng tâm của các cấp uỷ. HĐND huyện ban hành nghị quyết hằng năm giành 1% chi ngân sách cho đầu tư tu bổ di tích. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 huyện đã và đang tu bổ tôn tạo 59 di tích văn hóa lịch sử với tổng kinh phí dự kiến 740 tỷ đồng.

Cần đầu tư các dự án, công trình văn hóa có trọng tâm, không dàn trải
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao đổi tại buổi giám sát.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai hiệu quả việc huy động và đầu tư các nguồn lực trong phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa.

Tiêu biểu như: Dự án xây dựng Văn Từ Thượng Phúc, xã Văn Bình với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa; Dự án “Xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín” đang thực hiện trên diện tích 2,7ha với tổng mức đầu tư ban đầu là 193 tỷ đồng; Dự án xây dựng vườn hoa Nguyễn Du tại thị trấn Thường Tín với diện tích khoảng 1,5ha; các vườn hoa tại các xã; chỉnh trang xây dựng các cửa ngõ vào huyện.

Ngoài ra, các xã, thị trấn chủ động huy động từ nguồn xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo các di tích; tiêu biểu như: Đình Triều Đông (xã Tân Minh), chùa Nỏ Bạn (xã Vân Tảo); chùa Thượng Cung (xã Tiền Phong)…

Các địa phương, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong huyện cũng rất tích cực huy động các nguồn xã hội hóa, phát tâm công đức và nhân dân đóng góp hàng vạn ngày công lao động cho công tác tu bổ, tôn tạo tại các di tích.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đánh giá huyện Thường Tín đã triển khai thực hiện bài bản, đúng và trúng theo tinh thần Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy. Trong đó, huyện đang xây dựng thương hiệu “Đất danh hương, đất trăm nghề” với việc chọn nhóm các vấn đề lớn để triển khai đầu tư; ưu tiên chọn các dự án di tích đặc trưng, đặc sắc để đầu tư trùng tu, tôn tạo; đồng thời ưu tiên phát triển dịch vụ văn hóa, phát triển loại hình nghệ thuật…

Cần đầu tư các dự án, công trình văn hóa có trọng tâm, không dàn trải
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị, huyện Thường Tín tiếp tục rà soát các công trình văn hóa, căn cứ nguồn lực đã có để đầu tư các dự án, công trình văn hóa trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, chú ý xếp thứ tự ưu tiên, để các công trình phát huy giá trị. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm đến phát triển giáo dục, nâng cao giá trị các làng nghề… tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, huyện Thường Tín có nhiều điểm mới trong đầu tư, phát triển công trình, nhà văn hóa, phát triển hạ tầng xã hội; kêu gọi nguồn lực xã hội hóa cho một số công trình văn hóa trọng điểm, tạo đồng thuận, dư luận tốt trong nhân dân.

Nhấn mạnh vẫn còn hạn chế cần khắc phục, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Thường Tín bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, nhất là ở các làng nghề; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phân công rõ người, rõ việc…

Trước mắt, huyện tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả Chương trình số 06-CTr/TU và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội (khoá XVII) bằng cách làm phù hợp với mục tiêu “Phát triển văn hóa là liên tục, không có điểm dừng”. Vì vậy, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa bền vững; tạo sự thụ hưởng thiết thực đến từng người dân. Ngoài ra, huyện cần khai thác, phát huy thế mạnh nhiều di tích lịch sử văn hóa, làng nghề để thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Đối với đầu tư các dự án về văn hóa, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện cần rà soát dự án, quy hoạch tổng thể và thực hiện thứ tự ưu tiên đầu tư, tạo điểm nhấn về kết quả trong bức tranh tổng thể về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện.

Trần Vũ