Cầu nối bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp toàn thành phố Hà Nội đã và đang phát huy hiệu quả vai trò chủ trì phối hợp trong xây dựng, triển khai thực hiện chương trình thống nhất hành động, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội

Ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15 Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, bộ máy MTTQ của thành phố Hà Nội mở rộng chính thức đi vào hoạt động. Trong không gian mới, hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp thu những nguồn lực phong phú về truyền thống, đa dạng về nguồn lực vật chất và tinh thần, nắm bắt thời cơ và những thách thức mới, tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đến nay, trải qua 17 kỳ Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Cầu nối bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân
Trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Thành phố đã có 89.485 khu dân cư tổ chức ngày hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư.

Nhờ củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô. Đó là, trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Thành phố có 4.385 công trình dân sinh được xây dựng trong dịp tổ chức ngày hội, 9.978 nhà Đại đoàn kết được xây mới, 3.940 nhà Đại đoàn kết được sửa chữa, 5.878 nhà Đại đoàn kết được trao tặng dịp ngày hội.

Toàn Thành phố đã có 89.485 khu dân cư tổ chức ngày hội, trong đó, 78.903 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội (đạt tỷ lệ 88%), có 23.992 khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Đặc biệt, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19 chưa có trong tiền lệ, MTTQ Việt Nam thành phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch; đã tiếp nhận ủng hộ tổng số tiền và hàng hóa trị giá 916,8 tỷ đồng; tiếp nhận, ủng hộ Quỹ “Vắc xin phòng Covid-19” của Trung ương 556,3 tỷ đồng; tiếp nhận 14 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” và các thiết bị học trực tuyến trị giá hàng chục tỷ đồng; chuyển hỗ trợ công tác phòng, chống dịch gần 846,6 tỷ đồng…

Cầu nối bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kịp thời thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình, Thanh Xuân.

Chia sẻ về các hoạt động, phong trào ý nghĩa của Mặt trận các cấp Thành phố đã triển khai trong thời gian qua, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Mặt trận Thành phố đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”…

Cùng với đó, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh ở các cấp; trong đó đặc biệt chú trọng thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới, nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Cầu nối bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân
Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chú trọng triển khai.

“Mặt trận luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giữ gìn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, năm 2024 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; năm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

Do đó, đòi hỏi hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, ngày 18/11, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã phát động đợt thi đua đặc biệt tới các cấp Mặt trận Thành phố với 5 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam; đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Cầu nối bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 quận, huyện – nơi có tuyến đường Vành đai 4 đi qua – ký giao ước thi đua, phấn đấu góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương, cùng nhau chung sức xây dựng Thủ đô, đất nước.

Cầu nối bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân
Sự tâm huyết, trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận được thể hiện sinh động thông qua Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị Mặt trận các cấp tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; thi đua mỗi đơn vị MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã có ít nhất 1 công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029”, Chủ tịch Nguyễn Lan Hương đề nghị.

Cách đây 93 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh – hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh của mình, đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Tại Hà Nội, trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tỉnh đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

B.Duy