Cầu nối đưa người lao động tiếp cận và quay trở lại thị trường lao động

Năm 2022, Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín đã tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho hơn 10.000 lao động, qua đó giúp lao động địa phương nhanh chóng tiếp cận, quay trở lại với thị trường lao động.

Thực hiện Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “Đề án tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 và Quyết định số 263/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/3/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ năm 2018, Điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Thường Tín đã khai trương và đi vào hoạt động.

Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín được đặt tại Cụm Công nghiệp Liên Phương. Đây là điểm giao dịch việc làm vệ tinh thứ tám trong hệ thống 8 điểm và 5 sàn giao dịch việc làm vệ tinh trực thuộc Sàn giao dịch việc làm Hà Nội.

Cầu nối đưa người lao động tiếp cận và quay trở lại thị trường lao động
Điểm giao dịch việc làm vệ tinh Thường Tín.

Đánh giá về sự cần thiết khi mở thêm Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín, ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho rằng: Việc thành lập Điểm giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Thường Tín là cần thiết, là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt công tác việc làm tại huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

Qua đánh giá hàng năm, Thường Tín đã có nhiều chính sách thúc đẩy chương trình việc làm tại huyện như: cho vay vốn giải quyết việc làm; phát triển các loại hình dịch vụ, sản xuất nhỏ, kinh tế hộ gia đình; tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn… nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thêm cơ hội lựa chọn công việc phù hợp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, tình trạng người lao động thiếu thông tin việc làm, tình trạng người chờ việc – việc chờ người vẫn diễn ra…

Theo đó, từ khi đi vào hoạt động, Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín có nhiệm vụ: Tổ chức các phiên giao dịch việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu cung cầu lao động, giới thiệu việc làm, kết nối cung – cầu lao động (tại các phiên giao dịch việc làm định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, đồng thời với Sàn giao dịch việc làm tại 215 Trung Kính, 144 Trần Phú – Hà Đông và hệ thống các sàn và điểm giao dịch việc làm vệ tinh) và thực hiện công tác tiếp nhận – giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Cầu nối đưa người lao động tiếp cận và quay trở lại thị trường lao động
Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại phiên giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín. Ảnh tư liệu.

Ghi nhận từ đầu năm đến nay, Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín đã kết nối với Sàn giao dịch việc làm trung tâm, tổ chức được 246 phiên giao dịch việc làm. Trong đó, số doanh nghiệp đã tham gia phiên giao dịch việc làm là 250 doanh nghiệp, với chỉ tiêu tuyển dụng là 2.450 vị trí; trong đó, số lao động được tư vấn, cung cấp thị trường lao động tại phiên giao dịch việc làm là 3.320 lao động; số người lao động được phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm là 1.085 lao động; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm là 452 lao động.

Bên cạnh đó, cán bộ tại Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín đã tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho hơn 10.000 lao động.

Tính từ đầu năm đến nay, tại Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín, đã tiếp nhận 1.755 người lao động đến nộp hồ sơ hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, có 1.732 người lao động đã có quyết định hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp; 1.755 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm; và 7.219 người lao động được thông báo tìm kiếm việc làm… qua đó tạo cơ hội giúp người lao động trên địa bàn huyện nhanh chóng tiếp cận và quay trở lại thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bảo Duy
https://laodongthudo.vn/cau-noi-dua-nguoi-lao-dong-tiep-can-va-quay-tro-lai-thi-truong-lao-dong-150605.html