Chìa khóa bảo vệ quyền lợi người lao động

Thời gian qua, Công đoàn Trường THCS Vân Tảo (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, việc thực hành dân chủ ngày được nâng lên.

Theo đó, việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công đoàn Trường THCS Vân Tảo luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Điển hình như việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là hoạt động thường niên của Trường. Đây là hoạt động nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước. Đồng thời, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Hội nghị cũng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với cán bộ quản lý nhà trường để góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
Chìa khóa bảo vệ quyền lợi người lao động
Trường THCS Vân Tảo chú trọng thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở để bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Vân Tảo Nguyễn Thị Son, để công tác tổ chức Hội nghị được đảm bảo theo đúng quy định, hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Trường phối hợp với thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức. Từ đó, tạo thuận lợi để toàn thể giáo viên, nhân viên thảo luận, phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; lãnh đạo nhà trường lắng nghe ý kiến đóng góp của giáo viên, nhân viên để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị.

Có thể khẳng định, thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành được nâng cao; các ý kiến, kiến nghị, kịp thời được giải quyết; phong trào thi đua được đẩy mạnh; phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế.

Song song với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhà giáo, người lao động về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng được chú trọng. Ban Chấp hành Công đoàn tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tới cán bộ, giáo viên, người lao động; lồng ghép việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với các cuộc vận động, các chương trình hành động lớn tại đơn vị để nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Vân Tảo, những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chấp hành Công đoàn Trường cũng phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người, đúng việc. Đặc biệt, quan tâm đến nữ cán bộ, giáo viên đang nuôi con nhỏ, cán bộ giáo viên ở xa trường… Những sự quan tâm này là điều kiện thuận lợi để đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, đồng thời có điều kiện chăm lo việc gia đình.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng thường xuyên tham mưu với chuyên môn trong việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách như: Tiền lương, chế độ ốm đau, thai sản, chế độ dạy thêm giờ, đảm bảo sự công bằng trong lao động, khuyến khích đoàn viên tích cực làm việc…

Minh Khuê