“Chìa khóa” để Thủ đô phát triển xứng tầm chính là tạo cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn

Hôm nay, 10/11, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) chính thức được trình ra Quốc hội. Trao đổi với báo chí bên hành lang, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ đô là trái tim của cả nước, nên việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho Thủ đô là hết sức cần thiết, không chỉ đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô mà còn tạo sự lan tỏa, tạo động lực dẫn dắt cho cả vùng và đất nước.

Phải tiếp tục phân cấp và phân cấp mạnh mẽ hơn cho Thủ đô

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) khẳng định, việc trình ra Quốc hội xem xét dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 có ý nghĩa rất quan trọng bởi Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai đô thị đặc biệt quốc gia, hai đô thị này đang quyết định 45% tổng thu ngân sách của của cả nước.

Quan trọng hơn, Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là bộ mặt của quốc gia, là cửa ngõ giao lưu và hội nhập quốc tế, nhất là Thủ đô Hà Nội. Cho nên, cần thể chế thuận lợi nhất, phân cấp mạnh mẽ nhất cho Thủ đô Hà Nội. Nhân dân cả nước luôn tin yêu, kỳ vọng Hà Nội về một Thủ đô đi đầu.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn thành phố Hồ Chí Minh).

Góp ý vào nội dung dự án Luật, đại biểu cho rằng, phải tiếp tục phân cấp và phân cấp mạnh mẽ hơn cho Thủ đô Hà Nội. Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Trần Hoàng Ngân nhận định, có nhiều nội dung mà một đô thị đặc biệt cần phải được áp dụng như phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), phân cấp trong điều chỉnh quy hoạch, tổ chức bộ máy… Những nội dung này đã được cập nhật vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và đại biểu bày tỏ tin tưởng dự thảo Luật được đưa ra trình tại Kỳ họp sẽ được các đại biểu ủng hộ, tán thành.

Tạo sức lan tỏa, động lực dẫn dắt

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn tỉnh Bắc Giang) cho rằng, sự phát triển của Thủ đô luôn là niềm tự hào chung của các địa phương trong cả nước, người dân đều mong muốn xây dựng, phát triển Thủ đô. Việc hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, từ đó tạo sức lan tỏa, động lực dẫn dắt cho sự phát triển của cả vùng và đất nước.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn tỉnh Bắc Giang).

Theo đại biểu, sửa đổi Luật Thủ đô là dịp để đánh giá một cách căn cơ, toàn diện quá trình hơn 10 năm thi hành Luật; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục đầy đủ, toàn diện, hiệu quả và khả thi. “Thủ đô thì cả nước có một và Hà Nội không thể giống bất cứ một địa phương nào, nếu có tương đồng một chút thì có thể so sánh với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh không thể hoàn toàn đồng nhất với Thủ đô được.

Do đó, việc hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) phải đề ra được những chính sách đặc thù, phù hợp với vị trí, vai trò của trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, tạo hành lang pháp luật cho Thủ đô phát triển nhanh chóng và hiệu quả”, đại biểu nêu rõ.

Đồng thời, đại biểu đoàn Bắc Giang cũng mong muốn sự phát triển của Thủ đô sẽ tạo ra động lực lan tỏa cho khu vực và cho cả nước. Muốn vậy, theo đại biểu, việc sửa đổi Luật Thủ đô phải tính trong tổng thể mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với các các địa phương ở khu vực, của vùng và của cả nước.

“Yêu cầu này có thể được giải quyết thông qua các nội dung về quy hoạch đặt ra trong dự thảo Luật. Quy hoạch Thủ đô phải tạo ra sự kết nối liên thông để Thủ đô có thể chia sẻ cho các địa phương nhiều nguồn lực phát triển và nhận lại về sự chia sẻ, đóng góp. Chẳng hạn như việc di dời một số nhà máy, xí nghiệp ô nhiễm, các bệnh viện lớn, trường đại học… ra các địa bàn xung quanh để giảm tải cho Thủ đô”, đại biểu gợi mở.

Chú trọng thu hút và “giữ chân” nhân tài

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cũng nhấn mạnh vị trí “Thủ đô chỉ có một”. Luật Thủ đô được ban hành năm 2012 đã tạo bước đột phá để Thủ đô Hà Nội tiến lên một bước mới. Tuy nhiên, sau 10 năm đi vào cuộc sống, thực tiễn thi hành Luật Thủ đô 2012 cũng đã bộc lộ nhiều vướng mắc, hạn chế, đòi hỏi phải sớm sửa đổi để phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp).

Bày tỏ tán thành với quy định về cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô được nêu trong dự thảo Luật, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, việc thu hút và “giữ chân” nhân tài cần hướng đến không chỉ người ở trong nước mà còn cả người ở nước ngoài, không chỉ là những người gốc Hà Nội mà còn từ khắp các tỉnh, thành phố và kiều bào muốn đến Hà Nội sinh sống và làm việc.

Do đó, cần có những cơ chế, chính sách đặc thù tương đối cho mọi đối tượng, để mọi người đến với Hà Nội đều cảm nhận được một chính quyền đô thị nhân văn, có tinh thần cầu thị. “Tôi tin rằng Thành phố sẽ có những chế độ đãi ngộ rõ ràng, cụ thể, phù hợp với thực tiễn và quỹ ngân sách của mình. Điều quan trọng, cốt lõi nhất là những chính sách này phải mang tính đãi ngộ vượt trội, hơn hẳn những nơi khác để người giỏi, người tài phát huy được năng lực, cống hiến xây dựng Thủ đô phát triển”, đại biểu đoàn Đồng Tháp nói.

 

Phương Thảo