Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023 với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”

Tối 14/10, Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023), 32 năm tái thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và phát động phong trào “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023 với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế.
Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023 với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023

Cùng với đó, hội viên, thanh niên được giao lưu với đại diện từ các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện; các gương cán bộ Hội, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhằm hiểu thêm về những cố gắng, nỗ lực cống hiến, đóng góp của các cá nhân, tập thể trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh, trải qua quá trình xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Hà Nội ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Thủ đô yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023 với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao Bằng khen cho cán bộ Hội tiêu biểu

Sau 32 năm tái thành lập, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Hà Nội tiếp tục không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, với 30 cơ sở Hội khối địa bàn dân cư và 13 Hội, câu lạc bộ ngành nghề, sở thích…, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả, góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn Thủ đô với tổng số hơn 3 triệu hội viên, thanh niên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, tạo sức mạnh to lớn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên”.

Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2023 với chủ đề “Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn”
Các “Gia đình trẻ tiêu biểu Thủ đô” nhận khen thưởng

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tuyên dương 33 gương cán bộ Hội tiêu biểu nhận Giải thưởng “15 tháng 10”; 29 gương “Thanh niên sống đẹp” và 17 câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tiêu biểu năm 2023.

Đặc biệt, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố đã vinh danh 30 “Gia đình trẻ tiêu biểu Thủ đô”, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, nêu cao truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc.

Hoàng Phúc