Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Chiều 28/3, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2024. Tại buổi họp báo, thông tin về tình hình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hà Nội ban hành trong quý I năm 2024, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh cho biết, tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo,  tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Toàn cảnh buổi họp báo.

Để thực hiện việc nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Luật Thủ đô sửa đổi, UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố thực hiện viêc rà soát, tiếp thu, giải trình, đề xuất việc chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định.

Trong thời gian từ ngày 18/12/2023 đến ngày 27/12/2023, UBND Thành phố đã tổ chức 12 cuộc họp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) (sau đây gọi là Dự thảo) với sự tham gia của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành Thành phố.

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp, báo cáo đề xuất của các sở, ban, ngành Thành phố, UBND Thành phố đã giao Thường trực Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô tổ chức họp với các bộ phận chuyên môn của Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp, các chuyên gia Luật Thủ đô tổ chức tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

UBND Thành phố đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), dự thảo Luật (sau điều chỉnh) để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và gửi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp.

Trong thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật theo đề xuất của Thành phố. Lãnh đạo Quốc hội đã làm việc với Thường trực Thành ủy để chỉ đạo, định hướng việc tiếp thu Luật Thủ đô.

Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Thành ủy về dự án Luật Thủ đô. Ngày 14/3/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp cho ý kiến đối với dự án Luật Thủ đô. Ngày 26/3/2024, Quốc hội đã tổ chức hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 để lấy ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội vào dự thảo Luật.

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh thông tin về tình hình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đang tiếp tục được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan để hoàn thiện, xin ý kiến Chính phủ và gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

“Qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung của dự thảo, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết.

Về nội dung tiếp thu, chỉnh lý, trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và hơn 130 ý kiến của Đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6, UBND Thành phố đã nghiên cứu, giải trình đầy đủ, dự kiến tiếp thu đối với nhiều ý kiến, trong đó nổi bật là việc tiếp thu, chỉnh lý bổ sung các quy định về: nguyên tắc áp dụng pháp luật; quy định về tổ chức, bộ máy của HĐND Thành phố, các quận, thị xã, thành phố thuộc Thủ đô; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, cấp huyện;

Bổ sung nhiều nội dung phân quyền cho Thành phố trong chủ động về tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, về biên chế; mở rộng các nội dung về phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính quyền; các quy định về văn hóa, y tế, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, tài chính – ngân sách; cơ chế liên kết, phát triển vùng Thủ đô.

Đặc biệt đã chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị, phát triển theo định hướng giao thông công cộng; các quy định về thử nghiệm có kiểm soát, thí điểm các mô hình mới. Đồng thời nghiên cứu, chỉnh lý về bố cục, sắp xếp lại các chương, điều, khoản, điểm trong dự thảo Luật…

Ngân Phương