Chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các mặt công tác Tuyên giáo

Sáng 6/10, tại UBND huyện Phúc Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các sở, ban, ngành thành phố và hệ thống tuyên giáo Thủ đô.

Triển khai hiệu quả mọi mặt công tác

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu, ban hành 1.420 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo Thành phố, tập trung thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; tổ chức 2 giải báo chí của Thành phố; học tập, nghiên cứu quán triệt; triển khai thực hiện và tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.

Tính đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hoàn thành 84/87 đầu việc đề ra trong 9 tháng đầu năm. Trên cơ sở đó, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô nghiêm túc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác Tuyên giáo năm 2022 nhằm định hướng, triển khai và thực hiện công tác năm 2022 cũng như trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các mặt công tác Tuyên giáo
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022.

Các đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội nhằm tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong xã hội, mang lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở địa phương.

Công tác bồi dưỡng, đạo tạo luôn được chú trọng triển khai. Tính đến 8/9, toàn Thành phố đã mở được 1.418 lớp/230.516 lượt học viên, trong đó khối Đảng 614 lớp/102.068 lượt học viên, khối Đoàn thể 288 lớp/52.467 lượt học viên, khối Nhà nước 490 lớp/71.215 học viên, lớp khác 26 lớp/4.766 lượt học viên. Các lớp học đảm bảo nội dung, tiến độ và chất lượng giảng dạy với đa dạng hình thức, chú trọng đẩy mạnh học trực tuyến và trực tiếp.

Điểm nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2022, hệ thống Tuyên giáo Thành phố tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số kịp thời, linh hoạt, phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, đã có hơn 10 ý kiến phát biểu tham luận về các hoạt động nổi bật của công tác Tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, kịp thời của hệ thống Tuyên giáo Thành phố thời gian qua.

Chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các mặt công tác Tuyên giáo
Tại hội nghị, đã có hơn 10 ý kiến phát biểu tham luận về các hoạt động nổi bật của công tác Tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, kịp thời của hệ thống Tuyên giáo Thành phố thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo quận Long Biên Nguyễn Thế Thạch cho biết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác khóa XVII. Vì thế, trong thời gian tới, việc triển khai 10 chương trình này gắn với các chương trình công tác của các địa phương, đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng, để qua đó hiện thực hóa các mục tiêu trong từng chương trình công tác.

Trưởng ban Tuyên giáo huyện Quốc Oai Đào Đức Anh cho biết, ngành Tuyên giáo của huyện thường xuyên tập trung triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thể dục thể thao,… Tuyên truyền đấu tránh với các thông tin giả sai sự thật về chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế từ đó cụ thể hóa vào trong chương trình công tác.

Theo đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn, Trưởng ban Tuyên giáo quận Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cứ 3 tháng 1 lần, quận sẽ tổ chức hội nghị giao ban đối với công tác tổ chức, đây cũng là dịp để rà soát, kiểm đếm lại nhu cầu đào tạo của các cơ quan trong quận. Năm 2022, tổng số chương trình đào tạo của năm là 97 lớp trong đó 66 lớp dành cho khối Đảng, đoàn thể và 31 dành cho khối quản lý Nhà nước.

Nhấn mạnh về công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Kim Khiêm, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đảm bảo các nội dung thông tin tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đánh giá cao công tác tuyên giáo Thủ đô trong thời gian qua, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Đức Luận cho biết, những ý kiến từ cấp cơ sở luôn là những tư liệu quý để nghiên cứu và đánh giá các kết quả đạt được.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu, đơn cử như về công tác chuyển đổi số. Tiếp theo đó là công tác tổ chức thi trực tuyến Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khi mới triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, nhưng sau đó cấp ủy tại các địa phương đã vào cuộc quyết liệt nên hiệu quả được thể hiện rõ ràng khi có đến hơn 1 triệu lượt người tham gia thi…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, trước hết các đơn vị khẩn trương hoàn thành 3 đầu mục công việc theo đúng kế hoạch đầu năm. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền về công tác triển khai đường vành đai 4, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức cũng như phương thức về công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác này.

Tuấn Dũng
https://laodongthudo.vn/chu-dong-sang-tao-tham-muu-cap-uy-cac-cap-trien-khai-cac-mat-cong-tac-tuyen-giao-147017.html