Chủ động tham mưu, phối hợp và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hiệu quả

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi để bảo đảm tính hợp lý, khách quan, hiệu quả.

Chiều 26/10, Đoàn giám sát số 2 của HĐND thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025. Cùng dự buổi giám sát có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố; lãnh đạo UBND các huyện: Ba Vì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh.

Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 lĩnh vực văn hóa, thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, lĩnh vực văn hóa, thể thao có 79 dự án, tổng mức đầu tư hơn 13 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 58 dự án thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND Thành phố và 21 dự án khác.

Chủ động tham mưu, phối hợp và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hiệu quả
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng đoàn giám sát Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận buổi giám sát.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, có 6 dự án trọng điểm Thành phố thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao đang triển khai, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6 nghìn tỷ đồng, dự kiến nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 hơn 2.285 tỷ đồng. Trong đó, 1 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố làm chủ đầu tư; 1 dự án do Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh làm chủ đầu tư; 4 dự án do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đến nay, có 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: Dự án Bảo tồn khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu; Dự án Xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại di tích Thành Cổ Loa, huyện Đông Anh; Dự án nhà trưng bày Hoàng Cung Thăng Long. Có 2 dự án hiện đang tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khảo cổ làm cơ sở triển khai các công tác chuẩn bị, gồm: Dự án Bảo tồn phục dựng hào, hệ thống thủy văn tại khu di tích Cổ Loa; Dự án Phục dựng điện Kính Thiên. Còn 1 dự án Xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội hiện đang tổ chức thi công, dự kiến hoàn thành quý I – 2024, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Về tiến độ thực hiện dự án, Thành phố đầu tư kinh phí tu bổ, giai đoạn 2021 – 2025 gồm 49 dự án (trong đó, cấp thành phố được đầu tư 16 dự án và cấp huyện được giao 42 dự án). Đến nay, tổng số đã lập trình chủ trương đầu tư 34/49 dự án; 21/49 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 9 dự án đã thẩm định dự án; 9 dự án đã phê duyệt dự án; 2 dự án đang thi công; 4 dự án đã hoàn thành; còn 15/49 dự án chưa lập trình phê duyệt chủ trương đầu tư…

Chủ động tham mưu, phối hợp và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hiệu quả
Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng báo cáo tại buổi giám sát.

Đối với các di tích do Thành phố quản lý, Sở Văn hóa – Thể thao được giao lập và trình chủ trương đầu tư 7 dự án, trong đó, 5 dự án giai đoạn 2021 – 2025 và 2 dự án sau năm 2025. Sở đã hoàn thành công tác lập và trình 5 dự án theo danh mục được phê duyệt…

Đánh giá công tác triển khai thủ tục về đầu tư xây dựng các dự án trong kế hoạch trung hạn và công trình trọng điểm do Sở Văn hóa – Thể thao chủ trì, phối hợp thực hiện, ông Đỗ Đình Hồng cho biết, về cơ bản, các chủ đầu tư đã thực hiện đúng quy trình thủ tục hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của Thành phố có liên quan.

Tại buổi giám sát, đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội cũng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 9 dự án thuộc khu di sản Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và khu di tích cấp quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát số 2 Phạm Quí Tiên ghi nhận những cố gắng của Sở trong công tác phối hợp khảo sát, rà soát và đề xuất danh mục các dự án lĩnh vực văn hoá, thể thao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố. Sở đã hoàn thành công tác lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 5/7 dự án được giao và đang tiếp tục hoàn thiện để trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư của 2/7 dự án còn lại.

Chủ động tham mưu, phối hợp và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hiệu quả
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ phát biểu tại buổi giám sát

Tuy nhiên, Trưởng đoàn giám sát cho rằng, việc lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích là công việc phức tạp – nhất là khi liên quan đến các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt nên tiến độ triển khai công việc của Sở hoàn thành chậm.

Đối với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, đoàn giám sát đánh giá việc triển khai các dự án của Trung tâm chậm so với yêu cầu. Đến nay, chưa có dự án nào Trung tâm được giao làm chủ đầu tư bước vào giai đoạn thực hiện mà mới đang ở bước chuẩn bị đầu tư.

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và với các dự án mà Trung tâm được giao thực hiện, Trưởng đoàn giám sát Phạm Quí Tiên đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi để bảo đảm tính hợp lý, khách quan, hiệu quả trong điều kiện nguồn lực của thành phố còn hạn hẹp, chưa đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Đối với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, cần nghiêm túc phân tích, nhìn nhận nguyên nhân chậm và có giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; quan tâm kiện toàn tổ chức, cán bộ, bổ sung năng lực của chủ đầu tư, nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị các sở, ngành Thành phố tiếp tục quan tâm hướng dẫn, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Trung tâm trong công tác rà soát, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; trong giải quyết các thủ tục đầu tư của các dự án xây dựng cơ bản.

Trần Vũ