Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh dự án đầu tư đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Chiều 14/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học – công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2024.

ubnd420231214201236.jpg

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị (ảnh: TTTĐ)

Dự chỉ đạo hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện.

Quyết định của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội. Trong đó, biểu tổng hợp chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gồm 24 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu, trong đó 5 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 14 chỉ tiêu xã hội; 5 chỉ tiêu đô thị, nông thôn, môi trường.

Mở đầu hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP Trương Việt Dũng đã công bố Quyết định số 6336/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của Hà Nội gồm 24 chỉ tiêu: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người 160 – 162 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5-11,5%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 4-5%; Chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%…

Mục tiêu tổng quát là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô… Thành phố cũng đề ra việc tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và dự toán ngân sách được giao, giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc theo quy định trước ngày 31-12-2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, UBND TP sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội”.

Cũng theo Chủ tịch Thành phố, năm 2024, Hà Nội tập trung hoàn thành các nhiệm vụ có tính chiến lược, định hướng phát triển lâu dài Thủ đô như Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và các kế hoạch triển khai trong năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm; dự án đầu tư đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô; tập trung hoàn thành một số dự án chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thành phố cũng triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình công tác, quy chế làm việc và phương án phân cấp, ủy quyền thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; Đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu về đất đai. Triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với thực hiện nghiêm chỉ thị 24 của Ban thường vụ Thành ủy nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với thực hiện nghiêm chỉ thị 24 của Ban thường vụ Thành ủy nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra./.

 

Văn Thiện

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh dự án đầu tư đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô (nguoihanoi.vn)