Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Phương Liên

Tối 7/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chung vui với cán bộ, nhân dân Liên khu dân cư 1, 2, 3, 4, phường Phương Liên (quận Đống Đa) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023).

Khu dân cư 1,2,3,4 có 1.826 nhân khẩu. Thời gian qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa luôn được Liên khu dân cư triển khai sâu rộng đến từng hộ gia đình và được nhân dân hưởng ứng. Năm 2023, tỷ lệ gia đình văn hóa của các khu dân cư đạt hơn 98%, 6 tổ dân phố đều được đề xuất công nhận tổ dân phố văn hóa năm 2023.

Bên cạnh đó, các khu dân cư còn tích cực vận động nhân dân xây dựng môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp; vận động các tổ dân phố thành lập 8 tổ liên gia tại 8 tổ dân phố, đồng thời trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các điểm công cộng, khu tập thể.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Phương Liên
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà tặng Liên khu dân cư 1,2,3,4.

Liên khu dân cư cũng thực hiện tốt công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo. Chỉ tính năm 2023, nhân dân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 58 triệu đồng; Chi hội phụ nữ đứng ra tín chấp cho 25 hội viên vay vốn 380 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Đáng lưu ý, tại một số khu dân cư, các hộ thuộc diện già yếu ốm đau, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà ở xuống cấp được các tổ chức chính trị – xã hội hỗ trợ sửa nhà, hỗ trợ dụng cụ học tập…

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Mục đích của ngày hội là xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thông tin về những kết quả nổi bật của thành phố thời gian qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, cán bộ và nhân dân quận Đống Đa đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội của quận không ngừng được củng cố và triển khai ngày càng bài bản, nhiều đổi mới, theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Kinh tế – xã hội của quận các năm qua đều tăng trưởng ổn định. Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị được quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có cách làm quyết liệt, hiệu quả.

Đối với Liên khu dân cư 1,2,3,4, Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận, biểu dương việc cán bộ và nhân dân các tổ dân phố, khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của quận và thành phố, đặc biệt là luôn quan tâm, giữ gìn văn hóa, nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Phương Liên
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà tặng Liên khu dân cư 1,2,3,4.

Tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trên, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị quận Đống Đa và phường Phương Liên tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Đặc biệt, các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận; chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động có hiệu quả; vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Đống Đa đã biểu dương, khen thưởng và tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư vững mạnh, tiêu biểu.

 

Trần Vũ