Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, nội dung, lĩnh vực chất vấn

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, tái chất vấn kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là “trúng và đúng”, phù hợp với thực tiễn; là những vấn đề liên quan đến cuộc sống của nhân dân, nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ, triệt để.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố, sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, với tinh thần tiếp tục đổi mới, HĐND Thành phố đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng, hiệu quả theo đúng tinh thần Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Nghị quyết số 594 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, nội dung, lĩnh vực chất vấn
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc phiên chất vấn, tái chất vấn

Các vị đại biểu HĐND Thành phố đã tập trung chất vấn, tái chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề, đó là: Tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, các cam kết, lời hứa của UBND Thành phố và các cơ quan tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố liên quan đến một số dự án đầu tư. Chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố. Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, đang được Thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm và được đa số các vị đại biểu HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố đăng ký, đề xuất và được HĐND Thành phố thống nhất.

Tại phiên chất vấn đã có 31 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn cũng như tranh luận làm rõ các vấn đề; trong đó 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 9 đồng chí Giám đốc Sở, ban, ngành và 3 đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện đã tham gia trả lời, báo cáo, giải trình những nội dung liên quan. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã báo cáo, tiếp thu, giải trình và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh Chủ tịch UBND Thành phố nêu quan điểm xuyên suốt của UBND Thành phố đó là các cơ quan, các lãnh đạo UBND Thành phố, thành viên UBND, các sở, ngành, quận huyện đã không hứa, không cam kết thì thôi nhưng đã hứa, cam kết với HĐND Thành phố, với cử tri và nhân dân thì phải thực hiện. Đây là quan điểm xuyên suốt rất quan trọng của lãnh đạo Thành phố.

“Kết quả phiên chất vấn cho thấy, các vị đại biểu HĐND Thành phố nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào nhóm nội dung chất vấn, tái chất vấn, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm. Nội dung chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND Thành phố thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của HĐND, đồng thời là sự chia sẻ, đồng hành với UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân Thủ đô”, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, nội dung, lĩnh vực chất vấn
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, quận, huyện và các đồng chí tham gia trả lời chất vấn với tinh thần trách nhiệm cao đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào các vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; các đồng chí cũng nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trong thời gian trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

“HĐND Thành phố đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm của tập thể UBND Thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết với HĐND Thành phố, với cử tri và nhân dân”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thành phố lựa chọn chất vấn là “trúng và đúng”, phù hợp với thực tiễn; là những vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thời gian trước mắt và dài lâu, đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết một cách căn cơ, triệt để.

Theo đó, HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố, các cấp, các ngành tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, khẩn trương chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét đối với những nội dung, lĩnh vực chất vấn, vấn đề đã được HĐND Thành phố nêu.

Các nội dung yêu cầu cụ thể sẽ được Chủ tọa kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp, trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết phiên chất vấn để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn. Đồng thời, HĐND Thành phố giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện đảm bảo Nghị quyết của HĐND Thành phố được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ và đây cũng là một tiêu chí rất quan trọng để đánh giá mức độ tín nhiệm với các chức danh do HĐND bầu.

Đối với những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại phiên chất vấn, đề nghị UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trả lời đại biểu bằng văn bản với chất lượng cao nhất.

Trần Vũ