Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023

Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Sáng 12/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2023 của Thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền…

Biên chế công chức sẽ giảm 5% trong giai đoạn 2022-2026

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã công bố Quyết định số 4969/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2023 có 22 chỉ tiêu. Trong đó, GRDP tăng khoảng 7%, GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện 10,5%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%; giảm 30% hộ nghèo…

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của Thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội, chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp và dự toán ngân sách được giao, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc theo quy định trước ngày 31/12/2022.

Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Nguyễn Thị Thanh Hương nêu rõ những vấn đề chủ yếu trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 4969/QĐ-UBND của Thành phố, nhấn mạnh những vấn đề quan trọng liên quan đến thời hiệu, thời hạn giải quyết các vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công, thanh quyết toán ngân sách, chuyển nguồn vốn đầu tư…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 toàn thành phố là 46.946 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố có 26.126 tỷ đồng, cấp huyện là 19.918,9 tỷ đồng. Cấp Thành phố có 238 dự án, trong đó có tới 219 dự án chuyển tiếp, 19 dự án mới.

Ngân sách Thành phố hỗ trợ cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích và xây dựng hạ tầng gồm 515 dự án. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, hiện nay toàn Thành phố có hơn 100 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án. Đây là vấn đề cần tập trung khắc phục để kịp thời bố trí vốn.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Các đại biểu dự hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà lưu ý, biên chế công chức Thành phố sẽ phải giảm 5% trong giai đoạn 2022-2026. Để thực hiện, trong năm 2023, các đơn vị sẽ tự điều hòa nội bộ; năm 2024, 2025 giảm 1,5% mỗi năm; năm 2026 giảm 2%. Viên chức giảm bình quân mỗi năm 2% người hưởng lương từ ngân sách trên cơ sở thu chi ngân sách của đơn vị. 13 đơn vị thí điểm chính mô hình quyền đô thị cấp phường có biên chế ổn định là hơn 2.300 người và không nằm trong phạm vi điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều nơi đang thiếu biên chế, các quận phải tập trung thi tuyển bảo đảm biên chế được giao…

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho biết, năm 2023, tổng dự toán thu nội địa của Thành phố được giao là 325.902 tỷ đồng, tăng 7,2% so với ước thực hiện năm 2022. Ngành thuế nhận định rất cần sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn cũng như sự chung tay, góp sức, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Thủ đô để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Lãnh đạo Thành phố sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2022, Thành phố triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ đô Hà Nội đã đạt được rất nhiều kết quả khá toàn diện, đáng trân trọng.

Cụ thể, kinh tế phục hồi và phát triển nhanh, các cân đối lớn được bảo đảm. GRDP phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước, dự kiến năm 2022 khoảng 8,89% – đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thành phố hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn đánh giá, còn một số hạn chế yếu kém, đã được chỉ ra trong nhiều hội nghị, yêu cầu lãnh đạo đơn vị tập trung nhìn nhận và có những giải pháp khắc phục.

“Tới đây, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố sẽ có kiểm điểm sâu để nhìn nhận rõ hơn những tồn tại. Tôi mong muốn các đồng chí ở các đơn vị sở ngành, quận, huyện, thị xã cùng nhận thức trách nhiệm, cùng nhau khắc phục hiệu quả những hạn chế, những vấn đề chúng ta chưa làm được, đặc biệt là vấn đề thay đổi nhận thức, các vấn đề dân sinh bức xúc… Quỹ thời gian ít, việc nhiều, con người có hạn, nguồn lực không nhiều… Nếu chúng ta không có trọng tâm, trọng điểm, thay đổi cách nghĩ, cách làm thì sẽ khó có chuyển biến tích cực”, Chủ tịch UBND Thành phố nói rõ.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung triển khai hiệu quả, thực chất hơn nữa chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Với tinh thần đó, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể Thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị mỗi đơn vị, địa phương bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, cần chọn ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cấp thiết nhất, người dân bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét; Chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; Tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, quyết tâm hoàn thành bàn giao ít nhất 70% mặt bằng vào tháng 6/2023 để kịp khởi công dự án…

“Dự kiến thứ Tư này, lãnh đạo Thành phố sẽ ngồi lắng nghe khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô để tháo gỡ kịp thời. Vấn đề nào vượt thẩm quyền thì sẽ báo cáo Chính phủ xem xét. Rất cần cộng đồng trách nhiệm trong lúc này”, Chủ tịch UBND Thành phố thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với tinh thần “Thước đo thành công trong cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó khẩn trương hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố (Văn phòng điện tử) và Hệ thống báo cáo của UBND Thành phố và đưa vận hành chính thức từ tháng 1/2023.

Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; Dự án xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; Kế hoạch xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị bằng nhiều giải pháp sáng tạo phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 352.920 tỷ đồng; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công gắn với thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Nhấn mạnh chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm 2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Đồng thời, chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt để đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị… phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 – an toàn, tiết kiệm, phấn khởi, mọi nhà đều có Tết.

“Bước sang năm 2023, với ý nghĩa là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; với tinh thần quyết tâm cao nhất, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội theo Nghị quyết HĐND Thành phố giao và thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố”, Chủ tịch UBND Thành phố phát động chủ đề năm 2023.

Ngân Phương