Chú trọng xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Thời gian qua công tác chăm lo xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu và các cháu con CNVCLĐ trong các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới các cấp Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

Năm 2022 đã có hàng ngàn gia đình CNVCLĐ được Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tuyên dương khen thưởng. Tại Hội nghị Biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022, khen thưởng con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022, tổ chức mới đây, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã tuyên dương 65 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; LĐLĐ Thành phố Hà Nội khen thưởng 18 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc.
Chú trọng xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu
Công đoàn các KCN&CX Hà Nội biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong đoàn viên, CNVCLĐ. Làm tốt công tác đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Cùng với đó từng bước nâng cao nguồn nhân lực nữ; xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công.

Để thực hiện kế hoạch trên, Công đoàn sẽ tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, động viên các tập thể cá nhân nữ CNVCLĐ đăng ký công trình sản phẩm, sáng kiến kinh nghiệm, thi thợ giỏi…nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ.

Cùng với đó Công đoàn tiếp tục cụ thể hoá các tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho phù hợp với từng ngành nghề và cơ sở. Hàng năm chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua, có sơ kết phong trào, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm thúc đẩy phong trào đạt hiệu quả. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu về nội dung, ý nghĩa, tác dụng của phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, làm cơ sở để xét chọn biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” hàng năm.

T.Vũ