Chuẩn bị diễn ra sơ khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Hà Nội – 2023

Nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình; khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội; từng bước xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Vào ngày 26/8 tới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Sơ khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Hà Nội lần thứ II – năm 2023.

67556907_2486786614887558_2045869381816156160_n.jpg

Những gia đình đạt giải tại Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Hà Nội lần thứ I

Liên hoan “Gia đình văn hoá tiêu biểu” thành phố Hà Nội tổ chức với tinh thần tôn vinh các gia đình văn hoá tiêu biểu, thiết thực, tiết kiệm, huy động sự tham gia của các gia đình văn hoá tiêu biểu tại 30 quận, huyện, thị xã.

Liên hoan được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố. Tại cấp cơ sở, liên hoan được tổ chức trong tháng 7,8/2023, đã thu hút sự tham gia của các gia đình văn hóa tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, tạo điều kiện để các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn Thành phố gặp gỡ, giao lưu, học hỏi văn hóa, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình văn hoá, trình diễn các tiết mục giới thiệu, quảng bá những nét đặc trưng văn hoá của mỗi địa phương.

67402171_2479265912306295_3880330899841089536_n.jpg
Một tiết mục trong Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Hà Nội lần thứ I

Đồng thời, tiếp tục biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, động viên, khích lệ các gia đình và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” thành phố Hà Nội lần thứ II – năm 2023 được tổ chức qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo.

Vòng sơ khảo được diễn ra bằng hình thức sân khấu hoá. Gia đình tham gia liên hoan dàn dựng 1 chương trình biểu diễn liên tục trên sân khấu bao gồm các phần: Chào hỏi và năng khiếu.

Trong đó, phần chào hỏi: giới thiệu về địa phương quận (huyện, thị xã), xã (phường, thị trấn) nơi gia đình sinh sống; giới thiệu thành tựu trong xây dựng gia đình văn hoá, nông thôn mới, đô thị văn minh; giới thiệu các thành viên trong gia đình, kết quả hưởng ứng các phong trào tại địa phương của gia đình tham gia liên hoan; phần năng khiếu: thể hiện phần năng khiếu của gia đình bằng các hình thức, thể loại theo sở trường.

Thời gian cho mỗi gia đình thực hiện cả 2 nội dung không quá 15 phút (tính từ thời điểm phần thi chính thức bắt đầu trên sân khấu, không kể thời gian chuẩn bị đạo cụ sân khấu).

Đối tượng tham gia liên hoan là các gia đình được tặng giấy khen gia đình văn hoá năm 2022 trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, ưu tiên các gia đình có từ 2 lần trở lên liên tục được tặng giấy khen của UBND cấp xã; các gia đình có từ 3 thế hệ trở lên tham gia liên hoan. Thành viên các gia đình là diễn viên, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, Hội viên Hội nghệ sĩ, Hội nhạc sĩ… cấp Thành phố trở lên không tham gia liên hoan.

Ban tổ chức sẽ chọn ra 9 đội thi tiêu biểu nhất tham gia vòng chung khảo, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2023, để trao các giải Nhất, Nhì, Ba./.

Phan Anh

https://nguoihanoi.vn/chuan-bi-dien-ra-so-khao-lien-hoan-gia-dinh-van-hoa-tieu-bieu-thanh-pho-ha-noi-2023-76181.html