Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ”Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Tối 26/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), tại sân khấu khu vực đền Bà Kiệu, Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

“Đề cương về văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua vào tháng 2/1943. Văn bản quan trọng này không chỉ là “kim chi nam”, soi đường dẫn lối cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới, mà đến thời điểm hiện tại vẫn bảo toàn nguyên vẹn giá trị, tầm vóc định hướng, chỉ đường cho công tác chỉ đạo và hoạt động văn hóa.

img-4881.jpg
Trống hội Thăng Long mở màn cho chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần của người dân Việt Nam.

Chương trình gồm hai phần: Giai điệu Tổ quốc và Giai điệu mùa xuân. Mở đầu chương trình là màn trống hội chào mừng do nghệ sỹ Thu Hà và Nhóm Trống Thăng Long thực hiện, tạo không khí sôi động, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách.

Với phần Giai điệu Tổ quốc, các nghệ sĩ đã tái hiện lại khí thế hào hùng của công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh cũng như tôn vinh công lao của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, với các ca khúc: Giai điệu Tổ quốc, Lá cờ Đảng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Bài ca Hồ Chí Minh, Đất nước trọn niềm vui, Thăng Long – Việt Nam bay lên, Hà Nội niềm tin và hy vọng…

img-4879.jpg
Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng.

Phần Giai điệu mùa xuân hội tụ nhiều ca khúc đặc sắc về mùa xuân, như: Cung đàn đất nước, Một nét ca trù ngày xuân, Cung đàn mùa xuân, Như hoa mùa xuân, Những ngày xuân rực rỡ… được trình diễn theo nhiều thể loại ca, múa, nhạc…, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh đó, chương trình cũng truyền tải thông điệp văn hóa với sức sống trường tồn, đã tạo bản sắc riêng cho mỗi quốc gia, dân tộc; làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và tạo sức mạnh mềm cho người dân thêm tin yêu và đóng góp công sức xây dựng đất nước.

Phương Anh

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ”Đề cương về văn hóa Việt Nam” (nguoihanoi.com.vn)