Công an thành phố Hà Nội: Chấn chỉnh tư thế, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ

 Ngày 21/5, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có công văn số 3722/CAHN-PV01 yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Sau vụ Đại uý Công an xã đứng ngoài gọi điện, nhìn dân bắt tên cướp taxi ở Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Chấn chỉnh tư thế, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ
Công an thành phố Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Theo đó, Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, quận, huyện rút kinh nghiệm chung đối với 100% cán bộ, chiến sĩ về vụ việc nêu trên, kiên quyết không để xảy ra trường hợp tương tự; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, gắn với văn hóa ứng xử trong Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần tự giác, tự rèn luyện mình, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần coi trọng danh dự, tư cách người Công an nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ; giữ gìn uy tín của người chiến sĩ Công an Thủ đô “Vì nhân dân phục vụ”; xây dựng phong cách người Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Đồng thời, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và có cơ chế để quần chúng nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia hỗ trợ, phối hợp với lực lượng công an khống chế, ngăn chặn ngay các hành vi phạm tội, truy bắt tội phạm.

Tại công văn số 3722/CAHN-PV01, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định. Đặc biệt, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.

L.T / laodongthudo.vn