Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 945/QĐ-BVHTTDL ngày 9/4/2024 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

dsc02687.jpg

Làng Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên,TP Hà Nội vẫn giữ được gần như nguyên vẹn những kiến trúc đã hàng trăm năm tuổi và mang những nét đặc trưng không nơi nào có, nơi đây vừa đóng vai trò là một bảo tàng di sản văn hóa, lịch sử, nghệ thuật quý giá vừa có tiềm năng to lớn về du lịch.

Cụ thể, có 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, có 2 thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm: Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ra nước ngoài.

9 thủ tục hành chính cấp địa phương gồm: Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương; Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập; Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập; Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích; Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích; Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Chi tiết Quyết định số 945/QĐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem tại đây./.

Kim Thoa

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL (nguoihanoi.vn)