Công đoàn chung sức phát triển công nghiệp văn hóa

Qua 2 năm triển khai Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025” (Chương trình 06) và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 09), các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã dành cho phóng viên cuộc phỏng vấn về những nội dung xoay quanh việc thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09.
Công đoàn chung sức phát triển công nghiệp văn hóa
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh (thứ 2 từ phải sang) trao Quyết định của LĐLĐ Thành phố về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09 trong các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang được LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh:

Thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện trong các cấp Công đoàn Thủ đô; giao LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09 tới các Công đoàn cơ sở; giao báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ Thành phố, trang Fanpage Công đoàn Hà Nội, hệ thống thông tin, bản tin của các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền về hoạt động của các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô trong việc thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Công đoàn gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới trong xây dựng và phát triển văn hoá, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua. LĐLĐ Thành phố cũng đã xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có đông công nhân lao động cư trú tập trung giai đoạn 2021 – 2025” theo hướng đổi mới, có ý nghĩa, hiệu quả đối với đoàn viên, CNVCLĐ.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên giám sát các Công đoàn cơ sở, các cá nhân đoàn viên, CNVCLĐ trong việc thực hiện, gắn với kiểm tra thực hiện công tác Công đoàn và các phong trào thi đua trong CNVCLĐ cũng như các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp.

Phóng viên: Thực tế cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình 06 và Nghị quyết số 09. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong 2 năm qua?

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh:

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ về vị trí, vai trò của sự nghiệp phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Hằng tháng, LĐLĐ Thành phố phát hành 1 số Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở với 10.700 cuốn, được phát tới các cán bộ Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ Thành phố, trang Fanpage Công đoàn Hà Nội…

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Hằng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động như: Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô; Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô”; Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô; Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô; “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”.

Song song với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại nơi làm việc, khu nhà ở, khu vực có đông công nhân lao động cư trú. Hiện trên địa bàn Thành phố đang có 92 Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân; 61 Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 35 Cụm văn hóa thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp nâng cao thể chất người lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô. Hàng năm, các cấp Công đoàn tích cực vận động đoàn viên, người lao động đăng ký công nhận sáng kiến trong lao động sản xuất nhằm khích lệ sự sáng tạo trong đoàn viên, người lao động. Các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả Hội thi thợ giỏi nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công đoàn chung sức phát triển công nghiệp văn hóa
LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô thanh lịch, văn minh. Năm 2021, số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 71,2%; năm 2022, số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 71,8%; từ đầu năm 2023 đến nay, đã có trên 3.000 đơn vị đăng ký công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2023 – 2027.

Có thể khẳng định, qua 2 năm thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, nghiêm túc triển khai tổ chức các đợt học tập nghiên cứu, với nội dung, hình thức phong phú, cách làm thiết thực phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, tạo chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; góp phần xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cán bộ, đoàn viên.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết số 09 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh:

Thời gian tới, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình 06 và Nghị quyết số 09; quan tâm rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu của Chương trình 06 và Nghị quyết số 09 để tiếp tục cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng mô hình “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” và “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2023 – 2025 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

LĐLĐ Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sự sáng tạo trong đoàn viên, CNVCLĐ để tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô; tập trung đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế, sản phẩm văn hóa, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các không gian sáng tạo văn hóa; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành chức năng tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động…

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Quý (thực hiện)

Công đoàn chung sức phát triển công nghiệp văn hóa (laodongthudo.vn)