Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô thị Thanh Trì: Năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn

Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô Thị Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô thị Thanh Trì được duy trì và phát triển. Công đoàn Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua. Thực hiện hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và các hoạt động văn hóa thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Đồng thời, tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của công đoàn cấp trên.

Năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn
LĐLĐ huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô Thị Thanh Trì nhiều năm liền được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và LĐLĐ Thành phố tặng Cờ Thi đua, Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua.

Đặc biệt, trong năm 2022, Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Thi đua “Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022”.

Tại Đại hội Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô Thị Thanh Trì lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Nguyễn Danh Huy, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn của Công ty CP Môi trường Đô thị trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống và ý chí cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Trọng Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô thị Thanh Trì nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Công ty CP Môi trường Đô thị Thanh Trì đã khen thưởng 15 cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc nhiệm kỳ 2017 – 2023”.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/nang-dong-sang-tao-quyet-tam-vuot-qua-kho-khan-153993.html