Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

Những kết quả, thành tích của các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ huyện. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn huyện diễn ra mới đây, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật mong muốn Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị của huyện.

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu 5 năm liên tiếp (từ năm 2018 đến năm 2022); năm 2022, Đảng bộ huyện được Thành ủy Hà Nội đánh giá, ghi nhận là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Các cấp Công đoàn huyện và nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý; Trung ương, Thành phố, các cấp, các ngành tặng nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị
Công đoàn huyện Thanh Trì nhận bức trướng do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì trao tặng.

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đánh giá: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ X trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước, của Thủ đô, của huyện và hoạt động công tác Công đoàn.

Song, với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện; dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương, đơn vị để chỉ đạo đoàn viên Công đoàn xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình công tác bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đề ra.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cũng nhấn mạnh một số điểm nổi bật của Công đoàn huyện, đó là: Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị…; tập trung nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động một cách thiết thực, hiệu quả;

Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện ủng hộ các loại quỹ; làm tốt “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy”, các hoạt động thiết thực nhân dịp Tháng Công nhân hàng năm; chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết, đặc biệt là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng rãi, có tính lan tỏa trong cộng đồng, đáp ứng lợi ích thiết thực của đoàn viên, CNVCLĐ, điển hình như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”,… gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Từ các phong trào thi đua và các cuộc vận động, CNVCLĐ huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn kết, sáng tạo, phấn khởi thi đua, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc với hàng ngàn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và huyện hàng nghìn tỷ đồng.

Từ thực tiễn trong lao động sản xuất đã có hàng nghìn lượt tập thể, cán bộ, CNVCLĐ trở thành những tấm gương giỏi, điển hình tiên tiến các cấp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; đồng thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/năm (tăng 12 triệu đồng so với năm 2020); trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao 15/15 xã, về đích trước 2 năm và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra, được Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Công đoàn huyện Thanh Trì: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị
Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đoàn viên Công đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 1.234 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp; đã thành lập mới được 83 Công đoàn cơ sở (đạt 110%) kế hoạch, phát triển mới được 3.509 đoàn viên (đạt 100%) kế hoạch Thành phố giao.

“Các cấp Công đoàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tham gia hòa giải, giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội; là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”, ông Lê Tiến Nhật nhấn mạnh.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cho biết, trước những mục tiêu, nhiệm vụ của huyện trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và 6 Chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXIV; thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”; đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận đến năm 2025.

Bởi vậy, Bí thư Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị; tích cực cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Huyện, các nhiệm vụ công tác công đoàn.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn, coi trọng việc kết nạp đoàn viên Công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/cong-doan-huyen-thanh-tri-phat-huy-vai-tro-luc-luong-nong-cot-trong-he-thong-chinh-tri-156977.html