Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Dịch bệnh, suy thoái kinh tế cùng những bất ổn chính trị của quốc tế đã đem đến cho ngành Xây dựng những thách thức đan xen, đây cũng là những khó khăn, vướng mắc mà đoàn viên, người lao động trong ngành Xây dựng Hà Nội phải đối mặt. Tuy vậy, bằng sự chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, đoàn viên, người lao động toàn ngành đã đồng hành cùng Ban Chấp hành Công đoàn ngành tạo ra những dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.
Hiện nay, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có 92 Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động trên khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 17.070 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong đó đoàn viên công đoàn là 16.275 người. Toàn ngành có 7 CĐCS cơ quan khối hành chính sự nghiệp; 9 CĐCS doanh nghiệp Nhà nước và 76 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước gồm các đơn vị cổ phần, Công ty TNHH, hợp tác xã…

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới

Trong 5 năm qua, cùng với hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, đoàn viên và công nhân lao động (CNLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội đã luôn nỗ lực, tổ chức sôi nổi các hoạt động, làm phong phú thêm các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu mỗi năm góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô. Nhiều thành tựu đáng khích lệ đã được ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực như: Quản lý xây dựng theo quy hoạch; quản lý vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản, đặc biệt thúc đẩy, hoàn thành các dự án, các công trình trọng điểm… Xuyên suốt quá trình này, tư tưởng CNVCLĐ toàn ngành luôn kiên định; đời sống, việc làm, thu nhập tương đối ổn định; các chế độ chính sách được đảm bảo, người lao động yên tâm công tác; không có tranh chấp lao động lớn; không xảy ra sự cố cháy nổ, giảm thiểu bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động chết người.

Nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn trong ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm mang tính cốt lõi của tổ chức. Trong đó, hàng năm, Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; Hội nghị người lao động.

Kết quả, có 80% đơn vị xây dựng được Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động; Quy chế đối thoại, bầu được các thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại theo quy định hiện hành. Trên 85% cơ quan, doanh nghiệp, trong đó 100% đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và trên 80% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động đúng thời gian quy định. 100% đơn vị hành chính sự nghiệp; 100% doanh nghiệp cổ phần vốn Nhà nước chi phối bầu Ban Thanh tra nhân dân. 100% doanh nghiệp Nhà nước và trên 75% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất giữa Thủ trưởng cơ quan doanh nghiệp và người lao động.

Các hoạt động này đã góp phần phát huy dân chủ, nâng cao ý thức của đoàn viên, người lao động trong tham gia quản lý, chia sẻ, đồng hành với cơ quan, doanh nghiệp. Liên tục trong nhiều năm, công tác này của ngành Xây dựng Hà Nội được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và Đoàn liên ngành Thành phố tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động”.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới
Các cấp Công đoàn trong ngành chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tham gia đề án tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp lao động; tham gia xây dựng định mức lao động, xây dựng và triển khai thực hiện thang lương, bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; chủ động tham gia với chuyên môn tìm biện pháp, giải pháp tháo gỡ khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Đến nay, có trên 65% doanh nghiệp đã ban hành thang lương, bảng lương theo quy định mới, số đơn vị còn lại cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Nhìn chung, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng các doanh nghiệp đã cố gắng ưu tiên để trả lương và trích nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Hiện nay tỉ lệ người tham gia các bảo hiểm nói trên đạt trên 90% so với tổng số lao động.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới

Trong các hoạt động chung của ngành, công tác chăm lo về cả vật chất lẫn đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động là một trong những nội dung quan trọng. Trong đó, các CĐCS đã đưa nội dung bữa ăn ca của người lao động vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Theo báo cáo của các CĐCS, đến nay nhiều cơ quan, doanh nghiệp có nhà ăn ca sạch sẽ, thoáng mát, tổ chức nấu ăn ca cho người lao động với mức ăn từ 15.000 – 25.000 đồng/suất.

Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng và chất lượng, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Nhìn chung, các CĐCS trong ngành đã nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” và Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-TLĐ ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Các hoạt động trong “Tháng Công nhân – Tháng An toàn vệ sinh lao động” nhiệm kỳ qua đánh dấu những đổi mới khá toàn điện trên các mặt công tác: Tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đã động viên CNVCLĐ ở các cơ quan, doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động – sản xuất, thực hành tiết kiệm, vượt qua khó khăn thách thức, góp phần giúp cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ công tác, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; từ đó xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh.

Hoạt động công đoàn trong “Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động” đã huy động được các nguồn lực của các cấp Công đoàn, của hệ thống chính trị cùng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, tạo nên sức lan tỏa, khẳng định vai trò, vị trí của các cấp Công đoàn và đã thực hiện tốt phương châm của Tháng Công nhân: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động”.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới
Bên cạnh công tác chăm lo, công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề trong đoàn viên, người lao động cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 5 năm qua, mỗi năm toàn ngành đã có trên 3.500 CNLĐ được bổ túc tay nghề và thi nâng bậc thợ; trên 14.500 cán bộ, CNLĐ được huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động theo định kỳ; trên 700 cán bộ, nhân viên, người lao động học đại học, lý luận chính trị trung, cao cấp; trên 1.800 cán bộ, nhân viên, người lao động học tập nâng cao trình độ vi tính, ngoại ngữ. Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng đã mở 10 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ Công đoàn và kiến thức pháp luật cho trên 1.700 lượt cán bộ CĐCS, đoàn viên Công đoàn.

Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động là một trong những dấu ấn nổi bật của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 – 2023. Trong đó, Công đoàn ngành đã chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là quan tâm biểu dương, tôn vinh lực lượng công nhân trực tiếp lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, từ đó góp phần để công tác thi đua khen thưởng thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.
Với khối hành chính sự nghiệp, các đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác hàng năm của Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới

Các đoàn viên khối doanh nghiệp ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô hàng năm. Vận động CNLĐ ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Từ các phong trào thi đua được triển khai, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động sản xuất, xây dựng được phát hiện và nhân rộng. Đội ngũ CNLĐ ngày càng lành nghề, các cá nhân công nhân giỏi ngày càng được nhân rộng. Kết quả: Trong 5 năm qua đã có 25 lượt đơn vị được tặng cờ và 80 lượt đơn vị được tặng bằng chứng nhận “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc trong CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội” do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng.

Giai đoạn 2018 – 2023, toàn ngành có gần 4.000 công nhân giỏi cấp cơ sở, 430 công nhân giỏi ngành Xây dựng Hà Nội, 26 công nhân giỏi cấp Thành phố và cấp ngành Xây dựng toàn quốc. Hàng năm có 23 -25 cá nhân được khen thưởng “Sáng kiến sáng tạo” cấp Công đoàn ngành. Riêng năm 2022, trong chiến dịch thi đua cao điểm 35 ngày hoàn thành giai đoạn 1 của Chương trình “1 triệu sáng kiến” (từ 25/4 – 31/5), Công đoàn ngành Xây dựng đã đóng góp 3.177 sáng kiến chất lượng, đạt tỉ lệ 257% kế hoạch giao. Tập thể Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và cá nhân đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành vinh dự được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.

Cùng đó, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng luôn quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Nữ công, Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ (CLB) Nữ công Công đoàn ngành thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm khuyến khích động viên chị em hăng hái tham gia các phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gắn với phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” với 4 tiêu chí “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.
Công đoàn ngành cũng đã phát hành hơn 600 thẻ cho các hội viên CLB Nữ công và tổ chức sinh hoạt CLB Nữ công đều đặn theo từng Quý với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc và thiết thực. Ban Nữ công quần chúng và CLB Nữ công Công đoàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong CNVCLĐ; tổ chức hội nghị truyền thông về phòng bệnh, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong ngành; truyền thông văn hóa ứng xử, “Nghệ thuật giữ lửa trong gia đình, hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chủ đề “Bình đẳng giới”, các hoạt động về nguồn, sinh hoạt hội thảo “Phụ nữ với hạnh phúc đích thực” tại khu Làng Trong Thung, học tập làng nghề truyền thống Bát Tràng, làng nghề Nón Chuông cùng các buổi nghe nói chuyện chuyên đề bổ ích…
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.
Với những đóng góp quan trọng, sự nỗ lực phấn đấu, thi đua trong những năm qua của cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam như: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các năm 2019, 2020, 2021, 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ thi đua của UBND Thành phố năm 2018; Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2021… cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới
Những thành tích đó đã khẳng định đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội luôn là hạt nhân tiên phong, kế thừa và làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Đây cũng là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội chung của ngành, của Thủ đô; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sự chuyển mình của Thủ đô và đất nước đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phải luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu nâng mình lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn tích cực của một nhiệm kỳ đổi mới.

Nội dung: Tuấn Dũng | Đồ họa: Đức Hà

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới (laodongthudo.vn)