Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn

Nhằm sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, ngay sau Đại hội XIV (tháng 6/2023), Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn tại nhiều Công đoàn cơ sở trong ngành.

Theo ông Phùng Văn Chung, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, sau 3 tháng kể từ Đại hội, UBKT Công đoàn ngành kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong đó tập trung vào một số nội dung chính đó là: Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, công tác xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc; chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành, UBKT; công tác phát triển đoàn viên và củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; kiểm tra việc sử dụng tài chính công đoàn, đặc biệt là sử dụng kinh phí công đoàn chi cho Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Qua kiểm tra hầu hết các CĐCS cho thấy, Ban chấp hành Công đoàn và đoàn viên, người lao động luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Công đoàn cấp trên, gắn với nghị quyết của cấp uỷ Đảng, nhiệm vụ chính trị của ngành vào thực tiễn của đơn vị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn
UBKT Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội làm việc tại Công đoàn Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.

Sự chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Ban chấp hành rất tập trung nên phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn toàn ngành đạt được nhiều hiệu quả. Hoạt động công đoàn đã có bước chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả và có nề nếp hơn, công tác thu chi tài chính được đảm bảo đúng quy định.

Cũng theo Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành, bên cạnh những thuận lợi, tại một số CĐCS vẫn còn tồn tại, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế của Ban chấp hành chưa nghiêm. Việc duy trì chế độ sinh hoạt, họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành, UBKT chưa đều, ghi chép lưu trữ, hồ sơ chưa đầy đủ. Có đơn vị chưa xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, UBKT, Quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn với Công đoàn.

Tuy vậy, nhìn chung công tác kiểm tra góp phần giúp CĐCS phát huy những ưu điểm cũng như sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động đông đoàn tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

 

 

Tuấn Dũng