Công đoàn tích cực tham gia nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tích cực tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Từ đó, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chú trọng triển khai có hiệu quả chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” bằng nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để công nhân lao động học tập nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp.

Tổ chức biên soạn tài liệu về học tập suốt đời cho công nhân; xây dựng, khai thác, tích hợp, chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục mở; đa dạng, linh hoạt trong đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề giúp công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ, tay nghề tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề của tổ chức Công đoàn…

Công đoàn tích cực tham gia nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
Tại nhiều doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo triển khai các giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động cho công nhân lao động. Công tác thi đua khen thưởng luôn được chú trọng, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Trọng tâm là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đặc biệt là phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” với điểm nhấn là tổ chức Hội thi thợ giỏi của các cấp Công đoàn, nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, vì việc làm và đời sống của người lao động.

Hằng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đều tổ chức biểu dương tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động; tôn vinh Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiêu biểu; biểu dương các sáng kiến, sáng tạo Thủ đô. Qua đó, góp phần cổ vũ động viên khích lệ tinh thần sáng tạo, ý chí khắc phục khó khăn cùng cơ quan đơn vị doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác chuyên môn, trong hoạt động công đoàn.

Nhận thức rõ vai trò của Công đoàn tại cơ sở và bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam đã triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Công ty.

Ông Nguyễn Anh Ngọc – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam chia sẻ, hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu và phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty phát động thi đua cải tiến, nêu sáng kiến, sáng tạo đến các tổ, đội sản xuất và từng đoàn viên, người lao động nhằm tạo được không khí thi đua sôi nổi, hăng say lao động, cải tiến từng sản phẩm giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, vừa đem lại điều kiện sản xuất thuận lợi cho chính người lao động, vừa đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho Công ty.

Công ty luôn quan tâm và cải tiến chương trình đào tạo cho lao động mới vào làm việc theo tiêu chuẩn, tác phong công nghiệp để họ nhanh chóng trở thành công nhân lành nghề ngay trong tuần đầu tiên từ ngày vào Công ty; tổ chức đào tạo công nhân đa công đoạn để họ cải thiện và nâng cao tay nghề của mình, từng bước trở thành nghệ nhân của nhóm, của phòng ban, của Công ty và của Tập đoàn Canon. Riêng trong thời gian cao điểm từ năm 2011 đến 2018 với các khóa đào tạo nghệ nhân hàng năm, đã có 465 nghệ nhân đa công đoạn được đào tạo và công nhận tay nghề tại cấp Canon Việt Nam và cấp Tập đoàn Canon.

Hằng quý, hằng năm, Công ty tổ chức thi tay nghề của các công nhân giỏi ở nhiều lĩnh vực lắp ráp, máy in văn phòng; lắp ráp bản mạch, đúc khuôn; đo đạc chính xác linh kiện, nghệ nhân lắp ráp, cán bộ giỏi ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật… Về lĩnh vực đào tạo nội bộ, hàng năm, Công ty đều tổ chức các khóa học kỹ thuật, tổ chức các kỳ thi nâng cao tay nghề.

Ban Nữ công Công đoàn cơ sở hàng quý kết hợp với các tổ chức và mời chuyên gia để đào tạo, tuyên truyền cho người lao động về kỹ năng sống; cung cấp và tuyên truyền thêm các thông tin về luật, về chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình… góp phần cải tiến tư duy công nghiệp hóa cho người lao động.

“Với nhiều giải pháp như trên đã thu hút được số lượng công nhân lành nghề gắn bó với Công ty. Canon Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại Tập đoàn Canon vì luôn có hệ thống đào tạo tốt cho đội ngũ lao động có tay nghề cao. Nhờ đó, Canon Việt Nam được Canon mẹ tại Nhật Bản lựa chọn và giao phó là cứ điểm sản xuất máy in lớn nhất trong Tập đoàn”, ông Nguyễn Anh Ngọc nhấn mạnh.

Mạnh Quân