Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

Thông qua việc triển khai những nội dung, tiêu chí có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức… các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) cũng như được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối CBCCVC…

Tiêu biểu, Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát động phong trào “Mỗi đoàn viên một việc làm, mỗi Công đoàn cơ sở một hoạt động thiết thực” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Phong trào đã khích lệ mỗi đoàn viên, CBCCVCLĐ đăng ký thực hiện ít nhất một việc làm làm cụ thể nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, quy định về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng tác phong công nghiệp, văn hóa công sở và nơi công cộng; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân.

Mỗi Công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực nhằm “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội tới đông đảo CBCCVCLĐ; chăm lo đời sống và đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; hoạt động “Phúc lợi cho đoàn viên”, huy động nguồn lực chăm lo cho CBCCVCLĐ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; vận động CBCCVCLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực thực hiện các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công tác, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ…

Kết quả giai đoạn 1, đã có 906 sáng kiến thuộc nhiều lĩnh vực được cập nhật (đạt 127%), vượt chỉ tiêu được giao.

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khen thưởng các “Gia đình CBCCVC tiêu biểu” năm 2022

Một phong trào điển hình nữa của Công đoàn Viên chức Thành phố phải kể tới là việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Thông qua triển khai Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã động viên đội ngũ CBCCVC phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, việc thực hiện Cuộc vận động đã góp phần để công tác cải cách hành chính của Thành phố đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng cao và chuẩn hóa, có sự chuyển biến về tư duy, phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh các phong trào thi đua trên, phong trào nữ CBCCVCLĐ cũng cũng đạt hiệu quả tích cực với 8 tập thể nữ và 97 nữ CBCCVCLĐ tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; 60 Gia đình CBCCVCLĐ tiêu biểu, 84 con CBCCVCLĐ đạt thành tích cao, 5 con vượt khó học giỏi năm học 2021-2022 đã được Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương khen thưởng với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Đáng nói, mặc dù với đặc thù riêng của Công đoàn Viên chức Thành phố, số lượng người lao động tại doanh nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, tuy nhiên phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” vẫn được duy trì tại các doanh nghiệp đã góp phần gắn kết người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn chung. Đã có 14 “Công nhân giỏi” là những gương mặt có trình độ tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm, lao động đạt năng suất, chất lượng cao, là thành viên tích cực của Tổ An toàn Covid-19 được Công đoàn Viên chức Thành phố biểu dương khen thưởng.

Có thể nói, thông qua việc phát động phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối CBCCVCLĐ, các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, CBCCVCLĐ và được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền. “Hiệu quả của các phong trào được chính quyền ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao, có tác dụng thiết thực đẩy mạnh hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời các phong trào này cũng có tác dụng động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của Thành phố sau giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đánh giá.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Công đoàn Viên chức Thành phố chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua “Mỗi đoàn viên một việc làm, mỗi Công đoàn một hoạt động thiết thực” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2022.

Phạm Diệp