Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Theo báo cáo của Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, với đặc thù là một cơ quan nhà nước, số lượng biên chế đã được quy định, việc thay đổi tăng giảm số lượng đoàn viên của Viện Kiểm sát chủ yếu là do việc điều động, luân chuyển cán bộ giữa hai cấp thành phố và quận, huyện hoặc do nghỉ chế độ.

Vì vậy, khi đơn vị tiếp nhận cán bộ, công chức mới, Ban chấp hành Công đoàn đều chủ động gặp gỡ, động viên tham gia vào tổ chức Công đoàn. Nhờ sự quan tâm sâu sát, đến nay 100% cán bộ, công chức, người lao động thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đều là đoàn viên Công đoàn.

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn Viện Kiểm sát luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng cán bộ, thường xuyên cử các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra tham gia các lớp tập huấn do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức để nâng cao chất lượng cán bộ.

Cùng với công tác kết nạp đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ, Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến việc vận động đoàn viên, công chức, người lao động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Kết quả, trong 5 năm, từ 2017 – 2022, Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố kết hợp với Đoàn thanh niên đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho 24 đoàn viên ưu tú và được Công đoàn cấp trên đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2022 đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Với những kết quả đạt được, để phát huy thế mạnh của mình trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thời gian tới, Công đoàn Viện Kiểm sát cho biết sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát nhân dân, đó là “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”.

Công đoàn Viện Kiểm sát cũng sẽ đẩy mạnh vận động đoàn viên, công chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”; Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tiếp tục thực hiện tốt 2 Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành, tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền các mặt hoạt động, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân.

Lê Thắm
https://laodongthudo.vn/chu-trong-xay-dung-to-chuc-cong-doan-vung-manh-153389.html