Công tác dân vận luôn “đi trước, mở đường”

Xác định công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền có vài trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của quận, thời gian qua, quận Đống Đa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị quận về công tác dân vận.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường, thời gian qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Đống Đa đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương…

Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Khối dân vận từ quận tới cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, đăng ký phấn đấu thi đua.

Công tác dân vận khéo là nhiệm vụ quan trọng, “đi trước, mở đường”
Công tác cải cách hành chính của quận Đống Đa có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân giảm được nhiều thời gian khi đi làm thủ tục hành chính.

Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn đã tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gắn với thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người dân.

Theo đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện thủ tục hành chính “không chờ” và mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Công tác đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất được thống nhất từ quận đến cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, phần lớn là quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; quy trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm. Lịch tiếp dân được công khai tại trụ sở, thái độ tiếp dân đúng mực, qua đó, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp; việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận được chú trọng…

Chia sẻ về kinh nghiệm trong thực hiện hiệu quả công tác dân vận tại địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy phường Cát Linh Phạm Việt Hùng cho biết, một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công trong công tác dân vận của phường trong thời gian qua phải đề cập đến công tác lựa chọn, bố trí, nhân sự từ khối dân vận cấp phường cho đến từng tổ dân vận ở các chi bộ, bởi nhân sự quyết định lớn đến sự thành công của công việc. “Nhân sự tham gia tổ dân vận được lựa chọn, giới thiệu từ cơ sở, từ ngay chính nơi mà người đó sinh hoạt hằng ngày. Điều này giúp cho các thành viên của tổ dân vận có thời gian, điều kiện tiếp xúc với quần chúng nhân dân, để từ đó tuyên truyền vận động các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân được dễ dàng hơn; đồng thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại địa bàn đó cũng được nắm bắt, phản ánh vừa chính xác, vừa kịp thời tới các cơ quan chức năng”.

Công tác dân vận khéo là nhiệm vụ quan trọng, “đi trước, mở đường”
Các tổ chức chính trị – xã hội hướng về cơ sở, chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Còn theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Văn Chương Khuất Ngọc Trường, “Phường Văn Chương luôn xác định công tác dân vận khéo là nhiệm vụ quan trọng, “đi trước, mở đường” nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và có tính quyết định trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua hội nghị, các cuộc họp của tổ dân phố, tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời thành lập các tổ dân vận đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động, qua đó trực tiếp lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị của các hộ dân, nhất là các hộ phải di dời toàn bộ phải bố trí tái định cư nơi ở mới, nhờ đó, nhiều vướng mắc, hạn chế khó khăn đã dần được tháo gỡ”.

Chia sẻ về công tác vận động, xã hội hóa nguồn lực trong việc xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân vận 21 (Đảng bộ phường Ô Chợ Dừa) Phạm Văn Long cho biết: “Để vận động kinh phí, chúng tôi nghĩ vấn đề đầu tiên là để dân hiểu mình định làm gì, phương pháp tổ chức như thế nào rồi phổ biến rộng rãi ở tổ dân phố và các đoàn thể chính trị xã hội và đề ra các biện pháp, trong đó vận động cán bộ đảng viên ủng hộ trước để nêu gương”.

Theo bà Vũ Trà Vinh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ quận Đống Đa, trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác công tác dân vận, các cơ quan, chính quyền các cấp phải không ngừng đổi mới, đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả, do vậy, cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính nhà nước, nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, liên thông từ Trung ương đến chính quyền các cấp và người dân; xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử.

Công tác dân vận khéo là nhiệm vụ quan trọng, “đi trước, mở đường”
Các đại biểu đóng góp ý kiến để đẩy mạnh công tác dân vận tại một hội nghị do quận Đống Đa tổ chức.

Để công tác dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết, quận Đống Đa tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng như công tác dân vận chính quyền trên địa bàn.

Trong đó cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình nhân dân theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động nắm chắc tình hình, đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân; qua đó, chủ động dự báo, đánh giá tình hình dư luận nhân dân; vận động nhân dân nhận thức, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, chính quyền cũng sẽ tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền từ quận tới phường. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả. Tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên trong tổ chức; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; làm nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt quận tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận, gắn với động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước. Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

 

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/cong-tac-dan-van-luon-di-truoc-mo-duong-158286.html