Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động

 Luôn coi người lao động (NLĐ) là vốn quý, là lực lượng nòng cốt phát triển doanh nghiệp, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty TNHH Đoàn Kết Quốc tế (trực thuộc LĐLĐ quận Hoàn Kiếm) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò vị thế của tổ chức Công đoàn.

Ông Lưu Trung Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Đoàn Kết Quốc tế cho biết, ngay từ đầu năm BCH Công đoàn Công ty đã phối hợp với ban Giám đốc triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật và qui định của Công ty đối với NLĐ. Đặc biệt dù ảnh hưởng không nhỏ từ dịch Covid-19, nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ; các chế độ, chính sách cho NLĐ được thực hiện nghiêm túc.
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động
Công ty luôn tạo điều kiện và khuyến khích NLĐ tham gia các hoạt động thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe

BCH Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty đã ký Thỏa ước lao đông tập thể, trong đó Công ty duy trì mức thưởng tốt, giữ vững các chính sách chế độ cao hơn Luật quy định như mua bảo hiểm, khám sức khỏe tổng quát tại các trung tâm y tế chất lượng cao cho NLĐ. Hàng năm Công ty đều tổ chức cho NLĐ đi nghỉ hè, thăm quan, dã ngoại 2 lần/năm. Công ty cũng luôn quan tâm đến điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên. BCH Công đoàn cùng Ban Giám đốc Công ty thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động; bố trí đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động – phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt nhằm tăng cường sức khoẻ và giúp NLĐ duy trì cân bằng áp lực công việc, tăng cường tình đoàn kết Công ty tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thành lập các câu lạc bộ Yoga, Câu lạc bộ Cầu lông và Chạy bộ cho NLĐ tham gia…Các câu lạc bộ này kinh phí hoàn toàn do Công ty chi trả.

Công ty cũng thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; hàng năm tổ chức Hội nghị NLĐ để thông tin về tình hình kết quả hoạt động và phương hướng hoạt động của Công ty đến NLĐ. Tại hội nghị, ban lãnh đạo lắng nghe các ý kiến và kịp thời giải đáp tâm tư nguyện vọng NLĐ do đó cán bộ, nhân viên có sự chia sẻ và quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Công ty.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động
Tổ chức cho NLĐ đi tham quan, nghỉ mát mỗi dịp hè

Bên cạnh đảm bảo các chế độ chính sách về lao động việc làm cũng nhằm chăm lo sức khoẻ tốt nhất cho NLĐ, công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Công ty đã trang bị đầy đủ thiết bị cho tòa nhà như khẩu trang, sát khuẩn, máy quét thân nhiệt…

Bên cạnh đó, để động viên, khích lệ tinh thần, nâng cao sức khỏe nhân viên mùa dịch, phong trào sáng tác thơ chủ đề phòng, chống dịch Covid-19 và phong trào “Triệu bước chân vì sức khỏe” đã được BCH Công đoàn phát động trực tuyến và nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cán bộ nhân viên Công ty. Phong trào góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đồng nghiệp và tăng cường sức khỏe của cán bộ, công nhân viên lao động.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động
Khách thuê và cán bộ, nhân viên đều được kiểm tra thân nhiệt khi vào toà nhà

Cũng theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Lưu Trung Dũng, nhằm không ngừng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ, BCH Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty xây dựng Kế hoạch phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Thông qua các phong trào thi đua, nâng cao năng suất lao động, bám sát vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, xã hội và cho NLĐ.

Phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến giảm chi phí, chia ca, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành doanh nghiệp được phát động rộng rãi. “Năm 2021, Công ty đã lựa chọn được hơn 20 sáng kiến trong rất nhiều sáng kiến sáng tạo để áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả quả công việc, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí và nâng cao sức khỏe và tinh thần cho NLĐ.

Để ghi nhận và động viên tinh thần cán bộ, nhân viên trong các phong trào thi đua, kết thúc mỗi đợt phát động thi đua, Công ty đều đã khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, không khí làm việc vui vẻ, lạc quan, tích cực, xây dựng cán bộ nhân viên thành một khối đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch đề ra”, ông Lưu Trung Dũng cho biết.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động
NLĐ được tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động và phóng chống cháy nổ

Nhằm tiếp tục chăm lo cho NLĐ, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hoà ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, trong năm 2022, Công ty TNHH Đoàn Kết Quốc tế tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho khách thuê và nhân viên; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, duy trì bảo dưỡng tốt tòa nhà và tiết kiệm chi phí.

Công ty giữ vững tỷ lệ cho thuê kín 100%. Vận hành tòa nhà tốt và giữ vững chất lượng dịch vụ; hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đối tác. Cùng với đó Công ty thực hiện và chấp hành tốt các chính sách theo quy định của Nhà nước và của Công ty đối với NLĐ, đảm bảo thu nhập tốt nhất cho NLĐ.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động
Công ty cũng rất chú trọng các hoạt động từ thiện

Đặc biệt Công ty nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên khi làm việc tại nhà trong mùa dịch để đảm bảo việc điều hành hoạt động doanh nghiệp liên tục, hiệu quả.

Ngoài ra BCH Công đoàn Công ty tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua theo hướng dẫn của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm. Phấn đấu 100% cán bộ nhân viên đạt danh hiệu lao động giỏi và lao động tiên tiến. Phấn đấu 100% cán bộ nhân viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Trần Vũ