Cử tri quận Đống Đa nhất trí cao việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa đã hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, trên 99% cử tri 10 phường thuộc diện sắp xếp của quận đồng ý sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới.

Cử tri quận Đống Đa nhất trí cao việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn
Cử tri xem danh sách niêm yết tại phường Trung Tự.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 21 diễn ra sáng 4/4, ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa cho biết, thực hiện lấy phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, giai đoạn 2023 – 2025, quận Đống Đa có 80.391/80.395 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,99% trên tổng số cử tri trên địa bàn 10 phường thuộc diện phải sắp xếp.

Các phường đã tổ chức lấy phiếu từ ngày 30/3 đến 2/4/2024. Đảng ủy, UBND các phường tập trung chỉ đạo 143 tổ lấy phiếu hoàn thành lấy phiếu trong 2 ngày cao điểm 30 và 31/3/2024.

Kết quả, hơn 99% cử tri đã đồng ý sáp nhập phường Trung Phụng và phường Khâm Thiên, lấy tên phường Khâm Thiên để đặt đơn vị hành chính mới.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Khương Thượng. Sau khi thực hiện sáp nhập, tên đơn vị hành chính mới: Phường Khương Thượng.

Hơn 99,5% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Thịnh Quang. Tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp: Phường Thịnh Quang.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý sáp nhập phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu, lấy tên Văn Miếu – Quốc Tử Giám để đặt đơn vị hành chính mới.

Cử tri quận Đống Đa nhất trí cao việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn
Các tổ công tác tổng hợp phiếu cử tri.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Phương Liên. Sau khi thực hiện sáp nhập, tên đơn vị hành chính mới: Phương Liên – Trung Tự.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Kim Liên. Tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp: Phường Kim Liên.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND quận sẽ báo cáo Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) quận quyết định triệu tập kỳ họp HĐND (chuyên đề) để tiến hành thảo luận, biểu quyết về việc tán thành nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 – 2025 của quận Đống Đa, nhằm hoàn thiện Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND quận kèm theo tờ trình của UBND quận gửi đến UBND thành phố Hà Nội. Thời gian họp HĐND quận xong trước ngày 10/4/2024.

Số lượng đơn vị hành chính cấp phường của quận Đống Đa trước khi sắp xếp: 21 phường. Số lượng đơn vị hành chính cấp phường sau khi thực hiện sắp xếp là 17 phường.

Trần Vũ