Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2024

Ngày 29/2, tại quận Bắc Từ Liêm, Cụm thi đua số 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2024.

Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân) thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2024 với 3 nội dung chính: Thứ nhất là tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Thứ ba tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2024
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu định hướng công tác năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đề nghị Cụm thi đua số 2 bám sát nhiệm vụ, chủ đề công tác năm của Thành phố, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ cơ sở.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động bám sát vào nhiệm vụ chính trị, phát huy sự tham gia của nhân dân. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Mặt khác, Cụm thi đua số 2 tập trung cao độ, chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở; quan tâm, chỉ đạo các cơ sở tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn và thực hiện đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị cần chuẩn bị khẩn trương các nội dung cho Đại hội của quận.

Đặc biệt, công tác nhân sự phải đảm bảo đúng quy trình, đúng các tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ… Thông qua Đại hội, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam.

Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2024
Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua.

Bên cạnh việc tổ chức Đại hội, Cụm thi đua cần có hoạt động chung nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị lớn của Thành phố và đất nước như: Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024.

Ngoài ra, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao các hoạt động về MTTQ. Thông qua hoạt động, các đơn vị trong Cụm thi đua học hỏi lẫn nhau, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả, nhất là các mô hình hoạt động.

Tại hội nghị, Cụm Thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

L.T