Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023), 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2023).
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

Cuộc thi nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cuộc thi khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của ngành Tuyên giáo Thủ đô trong tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Diễn ra từ ngày 17/7 đến hết ngày 6/8/2023, cuộc thi gồm 3 tuần thi: Tuần thứ nhất từ ngày 17 – 23/7; tuần thứ hai từ ngày 24 – 30/7; tuần thứ ba từ ngày 31/7 – 6/8.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Nội dung thi: Tìm hiểu về lịch sử ngành Tuyên giáo; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành Tuyên giáo; một số thành tựu nổi bật của ngành; phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ngành Tuyên giáo trong giai đoạn mới.

Để tham gia, người dự thi truy cập “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến” tại Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi: 1 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/cuoc-thi-trac-nghiem-truc-tuyen-tim-hieu-ve-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-158941.html