Đại biểu Quốc hội: Gây ô nhiễm môi trường không chỉ có phương tiện giao thông

Góp ý vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng, gây ô nhiễm môi trường không phải chỉ có phương tiện giao thông, do đó đề nghị sửa thành “Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường”.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 28/5, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội: Gây ô nhiễm môi trường không chỉ có phương tiện giao thông
Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về giải thích từ ngữ, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn tỉnh Bình Dương) cho biết, tại Điều 3 có nêu: “Cơ sở giáo dục chất lượng cao là cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định của pháp luật về giáo dục và đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục chất lượng cao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội”. Đại biểu đề nghị bổ sung thêm các cơ sở giáo dục dạy nghề và đại học.

Về giải thích “Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí”, đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng, gây ô nhiễm môi trường không phải chỉ có phương tiện giao thông, do đó đề nghị sửa thành “Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường”.

Đại biểu Quốc hội: Gây ô nhiễm môi trường không chỉ có phương tiện giao thông
Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn tỉnh Bình Dương) phát biểu ý kiến.

Về Biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch tại Điều 18 có nêu: “Trong khu vực nội đô lịch sử, không mở rộng diện tích sử dụng đất của các bệnh viện hiện có; không mở rộng, xây dựng mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp”. Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị cân nhắc việc “không mở rộng diện tích sử dụng đất của các bệnh viện hiện có” để không xảy ra tình trạng quá tải bệnh viện.

Đại biểu tỉnh Bình Dương cũng bày tỏ băn khoăn về khoản 5, Điều 23 quy định: “Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có quyền quyết định cho miễn trừ áp dụng một số quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi giới hạn thử nghiệm phù hợp với yêu cầu, mục đích thử nghiệm”.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị rà soát kỹ lưỡng về nội dung này để tránh xung đột với các quy định hiện hành. Đồng thời rà soát quy định về biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Dự thảo Luật.

Đại biểu Quốc hội: Gây ô nhiễm môi trường không chỉ có phương tiện giao thông
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nhằm làm rõ hơn căn cứ, đảm bảo tính khả thi và tính tương thích giữa Luật Thủ đô (sửa đổi) với các luật khác có liên quan, đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn tỉnh Thái Bình) góp ý vào điểm a khoản 5 Điều 18 về nội dung liên quan đến các cơ quan, cơ sở, đơn vi phải di dời, quỹ đất còn lại để sử dụng với mục đích là xây dựng không gian công cộng, văn hóa…

Đại biểu tỉnh Thái Bình cho rằng, quy định như vậy là chưa đủ, đề nghị bổ sung thêm mục tiêu nhằm phát huy giá trị văn hóa và du lịch và quỹ đất không sử dụng chức năng để ở. Quy định như vậy sẽ rõ ràng, đầy đủ và khả thi.

Liên quan đến điểm b, khoản 2, Điều 24 quy định về việc cho phép thực hiện hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với đất ở khu công nghệ cao, đại biểu Phan Đức Hiếu đề nghị cần bổ sung thẩm quyền ai sẽ quyết định danh mục dự án này để tổ chức đấu thầu.

Đại biểu Quốc hội: Gây ô nhiễm môi trường không chỉ có phương tiện giao thông
Đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn tỉnh Thái Bình) phát biểu ý kiến.

Đồng thời, đề nghị rà soát khoản 2 để đảm bảo tính tương thích với Luật Đất đai. Vì theo tinh thần của Luật Đất đai tiếp cận theo nguyên tắc, ngoài trường hợp đấu thầu thì sẽ thực hiện đấu giá, do đó, cần thể hiện rõ tinh thần này của Luật Đất đai vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Liên quan đến điểm c, khoản 2, Điều 24, hiện Dự thảo Luật đang sử dụng cụm từ “chuyển đổi mục tiêu”, đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng như vậy chưa đủ rõ ràng và dễ gây tranh cãi, đề nghị sử dụng cụm từ khác thay thế là: “chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ mục tiêu dự án” để đảm bảo khả thi, rõ ràng và nhất quán thông tin.

Hoàng Phúc