Đại hội đại biểu lần thứ V Hội Khuyến học thị xã Sơn Tây lần thứ V: Đề ra phương hướng quan trọng trong nhiệm kỳ mới

Ngày 28/10, Hội Khuyến học thị xã Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Minh – Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội; Lê Đại Thăng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây.

Toàn thị xã hiện có 118 chi hội khuyến học ở các thôn, tổ dân phố với tổng số 24.048 hội viên, đạt tỷ lệ 13,36% dân số; 50 chi hội trường học, 54 chi hội dòng họ; 70 chi hội ở các cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, một số hội, chi hội cơ sở hoạt động có nền nếp, hiệu quả như: Hội Khuyến học các xã Sơn Đông, Thanh Mỹ, Kim Sơn, phường Quang Trung, Lê Lợi, Phú Thịnh. Với quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, thị xã Sơn Tây luôn nhất quán chủ trương quan tâm xây dựng phong trào xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài.

Đề ra phương hướng quan trọng trong nhiệm kỳ mới
Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thị xã Sơn Tây lần thứ V đã bầu Ban Chấp hành Hội khuyến học Thị xã nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 31 đồng chí.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thị xã đến cơ sở đã thường xuyên, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam về thực hiện xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, Hội khuyến học Thị xã luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong việc phối hợp với các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động Thị xã đã tặng quà cho 259 học sinh nghèo với tổng kinh phí 129,5 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ Thị xã đã tặng quà, trợ cấp đột xuất, trợ cấp thường xuyên, tặng học bổng, tặng xe đạp cho 1.129 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây hàng năm đều tặng quà hỗ trợ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với 3.179 lượt học sinh, tổng số tiền 925.242.000 đồng. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho 1.340 học sinh nghèo, tổng kinh phí 949.050.000 đồng…

Việc xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trở thành một mô hình hay của phong trào học tập suốt đời, đây là một nhân tố cần thiết, quan trọng để phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thị xã…

Tại Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Khuyến học Thị xã đề ra các phương hướng quan trọng như: Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, thực hiện chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học Hà Nội, tổ chức Hội các cấp tiếp tục liên kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị.

Đề ra phương hướng quan trọng trong nhiệm kỳ mới
Hội Khuyến học thị xã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khuyến học thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Đàm Văn Thúy – nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học thị xã tuyên dương, khen thưởng 38 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Phạm Hảo – Phan Thanh