Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho nhân dân

Trong những năm qua, hệ thống điện của huyện Mỹ Đức (Hà Nội) được Công ty Điện lực Mỹ Đức và các tổ chức kinh doanh điện đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn đáp ứng nhu cầu đời sống sinh hoạt củanhân dân và phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2010, Mỹ Đức có 21/21 xã, chiếm 100% số xã của huyện được tiếp cận và sử dụng điện lưới Quốc gia thường xuyên, an toàn. Tuy nhiên, do đặc thù diện tích của huyện trải rộng, đường giao thông thiếu đồng bộ, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện còn hạn chế nên chưa đảm bảo được tiêu chí mạch vòng cấp điện dẫn đến khó khăn trong quản lý vận hành, dự phòng cấp điện, bán kính cấp điện xa gây ra tổn thất điện áp cao, điện áp cuối nguồn trong giờ cao điểm chưa thực sự ổn định. Những thực trạng trên đã khiến cho có lúc có nơi chất lượng cung cấp điện chưa tương xứng với tốc độ phát triển xây dựng nông thôn mới.

Qua nhiều năm đầu tư phát triển, hiện nay trên địa bàn huyện Mỹ Đức hiện có Công ty Điện lực Mỹ Đức, trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, chiếm thị phần khách hàng chủ yếu và 5 tổ chức kinh doanh điện khác bao gồm: Hợp tác xã nông nghiệp An Mỹ, Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành, Hợp tác xã nông nghiệp Hương Sơn, Công ty TNHH Chí Công, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thi (các tổ chức kinh doanh điện trên mua điện từ Công ty điện lực Mỹ Đức) đồng hành cung ứng điện đến người dân.

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho nhân dân
Ngành điện Hà Nội đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các huyện ngoại thành (Ảnh minh hoạ: M.T)

Các đơn vị, tổ chức hoạt động theo đúng quy định pháp luật, có bộ máy chuyên nghiệp phục vụ khách hàng và được người dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao. Hàng năm các đơn vị, tổ chức đều có báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh gửi Sở Công Thương Hà Nội ghi nhận doanh thu, lợi nhuận khả quan, tiếp tục đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện nâng cao chất lượng dịch vụ điện phục vụ cuộc sống người dân và phát triển nông nghiệp – nông thôn ngày càng tốt hơn.

Các chỉ tiêu cấp điện năm 2022 như: sản lượng điện thương phẩm, công suất sử dụng điện cực đại, tổn thất lưới điện đều được cải thiện rõ rệt. Huyện Mỹ Đức là một trong những địa phương nổi bật không còn ghi nhận các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp của Thành phố.

Những năm qua lưới điện của huyện được đầu tư hiện đại hóa theo tiêu chí linh hoạt, thông minh, có mức độ tự động hóa cao, bán kính cấp điện giảm, chất lượng điện năng không ngừng được nâng cao. Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện tốt hơn qua từng năm, nằm trong nhóm những địa bàn có khả năng dự phòng của hệ thống lưới điện hàng đầu của Thành phố.

Công ty Điện lực Mỹ Đức được Tổng Công ty Điện lực Thành phố bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cùng với các tổ chức kinh doanh điện đã bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện, củng cố và tăng cường năng lực hoạt động, chú trọng áp dụng phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, đẩy mạnh hình thức giao dịch điện tử mang lại sự thuận tiện, hài lòng cho khách hàng.

Về công tác an toàn điện, huyện tổ chức trên địa bàn các xã về công tác đảm bảo an toàn điện và đảm bảo an toàn cho các công trình lưới điện trên địa bàn. Kịp thời chỉnh trang, củng cố các trạm biến áp không đảm bảo an toàn, chặt tỉa cây nằm trong hành lang lưới điện. Trên địa bàn huyện Mỹ Đức hiện nay không tồn tại và không để phát sinh trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Công ty Điện lực Mỹ Đức đã kết hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng xây dựng, cơi nới nhà cửa vi phạm vào hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp nhằm mục đích không để trường hợp nào phát sinh.

Đến nay, tổng số hộ sử dụng điện tại 1 thị trấn và 21 xã là 59.426/59.426 hộ. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn, ổn định và liên tục, chất lượng điện năng bảo đảm từ nguồn lưới điện Quốc gia, đạt tỷ lệ 100%; 100% khu trung tâm xã có điện chiếu sáng, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn lưới điện Quốc gia. Hàng năm, Công ty Điện lực Mỹ Đức xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn đảm bảo sử dụng hiệu quả các công trình điện đã được đầu tư.

Trong những năm qua, công tác bảo trì, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trên địa bàn huyện, các xã được huyện, Công ty Điện lực Mỹ Đức thường xuyên quan tâm, thực hiện. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 874/KH-UBND ngày 3/7/2018 về đầu tư phát triển lưới điện huyện Mỹ Đức giai đoạn 2018-2025; số 260/KH-UBND ngày 25/02/2022 về phát triển điện lực huyện Mỹ Đức năm 2022, đã chỉ đạo Công ty Điện lực Mỹ Đức và các tổ chức kinh doanh điện ngoài EVN trên địa bàn xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn quản lý theo quy hoạch phát triển điện lực.

Công ty Điện lực Mỹ Đức hàng năm có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống lưới điện, trong đó có hệ thống điện trên địa bàn huyện tại Quyết định số 5200/QĐ-EVNHANOI ngày 30/7/2021 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2022 cho Công ty Điện lực Mỹ Đức; Quyết định số 9790/QĐ-EVNHANOI ngày 31/12/2021 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2022 lần 2 cho Công ty Điện lực Mỹ Đức.

 

 

H.D
https://laodongthudo.vn/dam-bao-cung-cap-dien-on-dinh-an-toan-cho-nhan-dan-157321.html