Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ “nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về 2 TTHC liên thông điện tử gồm: Đăng ký khai sinh – đăng ký khai tử – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí, tử tuất theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 4 năm 2024”.

Đến nay, Văn phòng Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo Nghị định gồm có 4 chương và 29 điều. Đặc biệt, có 6 điểm mới đáng lưu ý so với quy trình hiện hành. Trong đó, mở rộng thêm đối tượng là UBND huyện có thẩm quyền cấp giấy khai sinh (cho đối tượng có yếu tố nước ngoài); mở rộng đối tượng được hưởng chế độ tử tuất; thực hiện xóa đăng ký thường trú tự động, hệ thống đăng ký quản lý cư trú dựa trên kết quả của cơ quan tư pháp thực hiện xóa thông tin thường trú của công dân…

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội
Cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông.

Tại cuộc làm việc, đại diện các xã, phường, quận, huyện đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định về quy trình liên thông đăng ký khai tử mới tạo thuận lợi cho cho người dân. Việc xóa đăng ký thường trú sẽ thực hiện đồng thời với cấp chứng tử cho người chết, trong khi đó, hồ sơ có thể bổ sung, hoàn thiện sau khi việc hiếu kết thúc.

Về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ, có ý kiến đề nghị bổ sung giấy đăng ký kết hôn để xác định cha em bé; chỉnh sửa lỗi kỹ thuật đối với tờ khai thực hiện một số thủ tục thuộc 2 nhóm TTHC liên thông.

Phát biểu kết luận, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan ghi nhận những ý kiến đóng góp, thảo luận của các cán bộ cơ sở đối với dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo Nghị định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tổng hợp hoàn thiện dự thảo.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC cũng đề nghị thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn cán bộ chất lượng để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ cải cách TTHC.

Về phía Trung ương sẽ tạo cơ sở hành lang pháp lý, tạo thể chế để Thành phố triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới phục vụ tốt nhất, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

P.Ngân