“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Với phương châm hướng về cơ sở, quan tâm củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, hướng hoạt động của Mặt trận tới các hộ gia đình, thời gian qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Trì phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia, qua đó góp phần xây dựng huyện Thanh Trì nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chia sẻ kinh nghiệm vận động, tập hợp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động, ông Nguyễn Huy Chương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết: Quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, ký giao ước thi đua với MTTQ các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên.

Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì thăm, khảo sát Khu du lịch Vạn An, xã Yên Mỹ. Ảnh: Thanh Hồng.

Thông qua các phong trào thi đua, 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp của huyện đã đăng ký xây dựng 123 công trình, phần việc, tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đề án đầu tư xây huyện phát triển thành quận; vận động các tầng lớp nhân dân xã hội hóa trên 10 tỷ đồng kè ao hồ, lắp đặt dụng cụ thể thao, đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo, lắp camera an ninh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh nơi công cộng…

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã phối hợp tổ chức 110 hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thu hút 15.095 đại biểu hộ gia đình dự họp, qua đó có 741 ý kiến đóng góp, tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tổ chức lễ hội truyền thống, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Theo ông Nguyễn Huy Chương, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cho người dân trên địa bàn huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy ước, Hương ước về xây dựng khu dân cư văn hóa; trong đó 100% thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2023; văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ, đã có 360/399 đám tang thực hiện hỏa táng (đạt tỷ lệ 90,2%).

Cùng đó, các cấp Mặt trận trên địa bàn huyện đã tích cực vận động nhân dân tham gia nâng cao các tiêu chí xây dựng nông mới gắn với đề án đầu tư xây dựng phát triển huyện thành quận. Đến nay, huyện Thanh Trì đã có 15/15 xã đạt nông thôn mới nâng cao (về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện), thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, hoàn thành 30/34 tiêu chí.

“Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước
Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, diện mạo nông thôn huyện Thanh Trì đã có nhiều khởi sắc.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp của huyện Thanh Trì đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 1,3 tỷ đồng (đạt 68,4% kế hoạch năm 2023). Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp của huyện đã trao tặng 1.496 suất quà trị giá gần 1,7 tỷ đồng cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ, Tết; tổ chức khảo sát nhu cầu của 502/502 hộ cận nghèo (trong đó, có 153 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết phương tiện sản xuất, hỗ trợ học tập…), xây dựng kế hoạch hỗ trợ giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo ông Nguyễn Huy Chương, để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thông qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2023), MTTQ các cấp của huyện đã thực hiện 55 công trình, phần việc bằng nguồn xã hội hóa, trị giá trên 4 tỷ đồng lắp đặt dụng cụ thể thao, trồng hoa, cây xanh nơi công cộng, đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo, lắp camera an ninh…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì cho biết, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức 32 hội nghị tuyên truyền các nội dung ý nghĩa của Cuộc vận động tới 3.000 đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức 7 điểm chợ hoa Xuân, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP làng nghề, đề nghị công nhận 84 sản phẩm OCOP (trong đó có 52 sản phẩm đạt 4 sao và 32 sản phẩm đạt 3 sao).

Với những đóng góp trách nhiệm, hiệu quả trên của Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện, đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm 2023.

B.D
https://laodongthudo.vn/dan-van-kheo-thu-hut-dong-dao-nhan-dan-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-158325.html