Đảng bộ quận Đống Đa: Hiệu quả trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng

Năm 2023, Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả Đảng bộ quận có 22 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 88 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém.

Không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém

Ngày 12/1, Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả toàn diện. Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Đảng bộ quận Đống Đa: Hiệu quả trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nổi bật là kinh tế trên địa bàn quận tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước đạt 103% dự toán Thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên được quan tâm thực hiện, duy trì tốt; văn hóa, giáo dục, y tế; chính sách xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được củng cố.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác tư tưởng, tuyên giáo tiếp tục được đổi mới. Công tác đánh giá cán bộ dần đi vào nền nếp, ngày càng thực chất và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Quận đã kết nạp 295 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 105% so với chỉ tiêu Thành phố giao và thành lập được 9/3 tổ chức cơ sở Đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước, vượt 300% chỉ tiêu; triển khai và duy trì ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai Chi bộ bốn tốt. Quận đã tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng 4 đợt năm 2023 cho 2.545 đảng viên trong đảng bộ quận, trong đó 108 đảng viên nhận huy hiệu 70, 75 năm và 80 năm tuổi đảng.

Đảng bộ quận Đống Đa: Hiệu quả trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Quận ủy triển khai 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát theo kế hoạch đối với 14 Đảng ủy, chi bộ trực thuộc và 22 đồng chí cán bộ chủ chốt đối với công tác xây dựng Đảng (chương trình 01 của Quận ủy và của Thành ủy); công tác phát triển văn hóa xã hội, trọng tâm là giáo dục và đào tạo (Chương trình 03 của Quận ủy và Chương trình 06 của Thành ủy); công tác phòng chống tham nhũng (Chương trình 06 của Quận ủy và Chương trình 10 của Thành ủy). Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Công tác xây dựng đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy cơ sở được thực hiện chủ động, tích cực. Các đảng bộ cơ sở, nhất là Đảng bộ khối phường đã chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, phát huy nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở Đảng được thực hiện nề nếp.

Qua đánh giá, năm 2023, Đảng bộ quận có 22 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 88 đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém.

Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ nhấn mạnh, năm 2023, quận đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng; công tác xây dựng Đảng thu được nhiều kết quả quan trọng. Các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được Thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đơn vị, cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đảng bộ quận Đống Đa: Hiệu quả trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng
Các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác dân vận năm 2023 được khen thưởng

Biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ và những tập thể, cá nhân của quận được khen thưởng năm 2023, đồng chí Đinh Trường Thọ đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các Ban xây dựng đảng và Văn phòng cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từng đơn vị. Thực hiện đúng phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả); sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng bộ quận Đống Đa: Hiệu quả trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khen thưởng các đơn vị cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2024; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 28; 10 chương trình công tác Thành ủy; 7 Chương trình công tác của Quận ủy. Cùng với đó, chú trọng thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân; quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, y tế năm 2024 đã đề ra.

Đặc biệt, trong thời gian tới quận phải triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 35 của Quốc hội và Nghị quyết 117 của Chính phủ; Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các ngày lễ lớn.

Tại hội nghị, Quận ủy Đống Đa đã khen thưởng 22 tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019-2023); 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. 10 tập thể hoàn thành tốt trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2023; 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác tuyên giáo năm 2023; 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác dân vận năm 2023. Ngoài ra nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khác cũng được khen thưởng dịp này. 

Trần Vũ

Đảng bộ quận Đống Đa: Hiệu quả trong đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng (laodongthudo.vn)