Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Sáng nay (6/1) Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Mười khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị thông qua Tờ trình Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy… Đồng chí Đinh Trường Thọ – Bí thư Quận uỷ Đống Đa chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Đảng bộ quận.

Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, thách thức rất lớn do tác động của đại dịch Covid-19, quận Đống Đa đặt nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số một, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống dịch với mục tiêu hàng đầu chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Quận ủy Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị quận thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm.

Duy trì các cuộc giao ban Bí thư Đảng ủy phường định kỳ; các cuộc họp đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh. Thường trực Quận ủy đã họp 52 kỳ, Ban Thường vụ đã họp 25 kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã họp 5 kỳ; đã xây dựng 395 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; kịp thời có công văn chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải quyết vụ việc, các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo tổ chức Công đoàn quận chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quận ủy chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận đã hoàn thành việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng theo đúng tiến độ Kế hoạch của quận đề ra. Một số đơn vị đã có những cách làm mới phù hợp với tình hình như tổ chức học tập theo từng chi bộ nhỏ, cán bộ, đảng viên được viết bài thu hoạch tại nhà phù hợp với bối cảnh dịch bệnh…

Ngay sau khi Thành ủy ban hành 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021 – 2025, căn cứ vào tình hình thực tiễn của quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng 9 Kế hoạch triển khai thực hiện 9 Chương trình gắn với đặc thù của quận; phân công nhiệm vụ các Tổ Chương trình và các cơ quan Thường trực phụ trách từng Chương trình.

Quận uỷ cũng chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Quận đã thành công tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã vinh dự được Thành phố ghi nhận và tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng với đó, Quận uỷ lãnh đạo tổ chức tốt công tác triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống, dịch Covid- 19. Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Với sự lãnh đạo chỉ đạo, đúng, trúng và kịp thời trên, kinh tế của quận vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/12/2021 là 12.065,06 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán Thành phố giao. Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực. Các hoạt động văn hoá – xã hội; giáo dục; y tế; an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục, hạn chế, khuyết điểm năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo.

Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Thực hiện quyết liệt các giải pháp không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư của quận. Đồng thời quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; tiếp tục tăng tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo thực chất. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó Quận ủy nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử nơi công sở, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu nâng thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính….

X.Sinh
https://laodongthudo.vn/dang-bo-quan-dong-da-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-hieu-qua-cac-nhiem-vu-chinh-tri-134856.html