Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhất trí đánh giá xếp loại Đảng bộ Thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Sáng 9/1, tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, đã có 9 đại biểu phát biểu trực tiếp tại hội trường, trong đó đều đánh giá cao kết quả toàn diện trong việc triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố năm 2023.

Trong đó, các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành, hình thành bộ quy định, quy chế rất rõ ràng, đầy đủ. Đáng chú ý, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 24-CT/TU, tạo ra bước chuyển biến đột phá về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc của hệ thống chính trị.

Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến cũng bày tỏ sự nhất trí cao, khẳng định năm 2023, Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, chỉ duy nhất mức tăng trưởng GRDP không đạt nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức tăng GDP cả nước.

Về triển khai các mặt của công tác xây dựng Đảng, các ý kiến cũng đã tập trung phân tích làm rõ các kết quả mà Đảng bộ thành bố đã đạt được. Trong đó, các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đi kèm với tăng cường kỷ cương, kỷ luật… Qua đó, đã giúp Thủ đô Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng – hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận những đề xuất của các đại biểu về tăng cường các giải pháp giữ gìn vệ sinh môi trường Thủ đô, nhất là trong các dịp kỷ niệm, những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; vấn đề chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập…

“Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các báo cáo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Về công tác kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, các đại biểu cũng thể hiện sự tán thành, nhất trí cao với mức đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cùng với đó, các đại biểu cũng đánh giá cao việc Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đồng thời đề xuất việc cơ chế cụ thể để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời đề nghị trong năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục tập trung lãnh đạo toàn diện để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng hệ thống chính trị, tập trung cho công tác lãnh đạo đại hội đảng bộ các cấp…

Liên quan đến Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo về việc tiếp thu, hoàn thiện việc điều chỉnh một số nội dung Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22/6/2023 của Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo.

Sau khi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười sáu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bỏ phiếu kín đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2023 theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kết quả 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhất trí đánh giá xếp loại Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Ngân Phương